2018 > 04

ett 20-tal medlemmar hade tagit sig till Tovetorp för att medverka på årsmötet och få en guidad tur på forskningsstationen av Sven Jakobsson. Under årsmötet presenterades ekonomin i föreningen, nyheter på hemsidan, pengar som föreningen fått till nytt projekt, utterprojektet, Likstammens naturrike m.m. (Ni kan läsa mer i anteckningar från mötet). Efter mötet fick medlemmarna en rundvandring vid Tovetorp där Sven Jakobsson berättade om forskningsstationens historia, olika forskningsprojekt och dess resultat samt visade runt vid anläggningen. Föreningen bjöd även på fika som intogs i det varma och sköna vårvädret.

Läs hela inlägget »
Etiketter: årsmöte, tovetorp

Den 20 april lekte gäddorna i närheten av Öster-Malmas badplats. I samband med detta ropade storlommen så det ekade över sjön, mäktigt och vackert. Även sälgen stor i full blom och humlor, bin, andra insekter livnär sig på den viktiga födan sälgen erbjuder. Härligt med ännu mer vårtecken som bara exploderar i vårvärmen.

Läs hela inlägget »

Agnetha Pettersson som är en av våra medlemmar delar med sig av härliga vårbilder från Timmermons naturreservat. Där gick hon och barnbarnet den nya slingan som finns markerad i terrängen.

Läs hela inlägget »

I senaste nyhetsbrevet som Ludgo-Spelviks hembygdsförening skickat ut är ett reportage med från Likstammens Miljövänners senaste aktivitet.

Läs hela inlägget »
Etiketter: nyhetsbrev

I veckan var jag (Robin) på en skogstur mellan stugorna Riset och Fagermon. Under turen upptäckte jag 6st kolbottnar som tydligt syntes i terrängen. Vidare sprang jag på spillning från tjäder på en hällmark. Gick över en nyligen gjord huggning där Holmen skog gjort något bra för naturvården. De har med flit skadat tallar för att skapa harts och kådrik ved samt den tjurved som skapas vid övervallningarna samt påskynda ett naturligt avdöende för vissa individer och på så sätt få mer andel ”naturligt avdöende” död ved. Mitt i skogen på en hällmark hittade jag en gammal sönderrostad tunna, vad kan den ha innehållit mån tro? Det var lite info från min senaste skogstur.

Läs hela inlägget »

Peter Kling vid Solvik delar med sig av lite vårtecken. Sju tranor rastade på Solviks Söräng.

Övriga inkomna vårtecken är: Sädesärla, Fiskjuse och Stenknäck.

- 16/4 Salskrake vid Victoriasjön. Hanne och hona simmar med storskrakar i dammen, inrapporterat av Cilla Kullberg

20/4 lövsångaren anländer till Torpesta kvarn och storlommens läte ekar över sjön. Gäddorna leker vid Öster-Malmas badplats.

Läs hela inlägget »

Här kan ni se agendan för årsmötet som äger rum den 21 april kl:14.00 på Tovetorp.

Läs hela inlägget »

Klockan hade slagit 9.00 denna fina vårvinterdag och tolv personer hade samlats på gårdsplanen vid Lundbynäs. Röjsågar, motorsågar, traktor med släp, fyrhjuling med släp stod redo att utföra naturvårdsröjning i de vackra betesmarkerna runt gården. Ljudet från sågarna ekade ut över Likstammen och ett gäng långfärdsskridskoåkare stannade upp och tittade vad som pågick. Det röjdes uppväxande sly som togs bort för att gynna den känsliga och fina floran som finns i de gamla kulturmarkerna Samtidigt sparades enstaka träd och busksorter som ska bli nästa generations träd/buskar. Det bjöds på mycket gott fika bestående av nybakade bullar/kakor och grillkorv samt kaffe vilket var mycket uppskattat. Det blev en mycket trevlig dag i det fina vädret där mycket blev gjort för naturvården och den biologiska mångfalden.

Läs hela inlägget »

Nu när våren står på intågande kommer mängder av arter att gynnas av sälgen. Det är ett träd/buske som lätt glöms bort då den i mångas ögon betraktas som sly eller ser skräpig ut.  Det många inte vet är att den är otroligt viktig för den biologiska mångfalden. Här kommer lite fakta att memorera:

  • Runt 180 fjärilsarter har sin larvutveckling förlagd till sälg och fullvuxna fjärilar söker nektar i sälgblommorna.
  • Över 276 arter av skalbaggar lever på sälgens blad, knoppar och blommor samt i den döda veden och barken.
  • Inga andra växter lämnar mat till så många olika bladsteklar.
  • Viktig roll som nektar- och pollenproducent under tidig vår för bin inklusive humlor som övervintrat.

Tips till markägare m.fl. på hur man kan sköta sälgen för att få största utbyte för mångfalden:

  • Spara gärna enstaka sälgar i vägkanter samt i åkerbryn. Se till att de blir frihugget runt sälgen så att solen kommer åt.
  • Spara sälgar i gallring och slutavverkning
  • Spara även utvalda sälgar i igenväxande betesmarker. De kommer på sikt ha en mycket viktig roll i mångfaldens arbete.
  • ”döda” sälgar kan se skrapiga ut, spara dessa då de är otroligt viktiga för mångfalden, om inte kör bort dem och lägg på en plats där insekter m.m. kan nyttja den. Elda inte upp veden.
  • Hamla gärna rangliga sälgar som har en liten krona.

Så till sist, gå ut i markerna och gynna sälgen nu när våren står för dörren. Ni kommer att vara en hjälte för den biologiska mångfalden.

Är ni mer intresserade av att läsa om sälgens betydelse för den biologiska mångfalden. Läs då boken Sälg – Livets viktigaste frukost. En jättebra bok men fina illustrationer av Martin Holmer och bra text av Bengt Ehnström.

Sälg - Livets viktigaste frukost- text: Bengt Ehnström. Illustrationer. Martin Holmer
Sälg - Livets viktigaste frukost- text: Bengt Ehnström. Illustrationer. Martin Holmer
Läs hela inlägget »
Etiketter: sälg, bok

En av våra medlemmar Åsa-Lisa Linnman delar med sig av en egenproducerad akvarellmålning av en Göktyta . Det är en spännande fågel, som gärna häckar lågt och ofta i björkträdslågor i hagmarker. Man kan nästan förstå att det är ett utmärkt gömställe om man tittar på fågelns kamouflageteckning. Dessutom sägs det att göktytan vid fara kan sträcka på sig och liksom stelna till och få ett ormliknande utseende. som kan skrämma bort en del fiender.

Har någon sett den i närheten av Likstammen?

Läs hela inlägget »
Etiketter: göktyta, fågel

Nu gör vi sommaruppehåll för aktiviteterna, men återkommer med nya tilldragelser redan i augusti.

/Styrelsen

Nyhetsarkiv