2017 > 08

Holmen meddelar att Likstammens ekoskog är under planering och beräknas preliminärt att invigas under andra hälften av 2018. Det är inte klart hur mycket mark som kommer att ingå i ekoskogen men några väl valda hundratals hektar inledningsvis. Under hösten kommer Holmen eventuellt bjuda in lämpliga personer till en referensgrupp som kan bestå av representanter från vår förening, Skogsstyrelsen, SNF, Länsstyrelsen m.fl. Där är tanken att Holmen ska berätta mer om sina planer kring ekoskogen, men också ta in idéer och åsikter från referensgruppen, för att tillsammans forma ekoskogen till något riktigt bra. Sen är tanken att referensgruppen ska träffas 1 gång/år för att utbyta tankar och idéer.

Gällande de fyra våtmarker som Holmen har påbörjat så är deras förhoppning att i år hinna lägga munkar i tre av dem. Det beror helt på hur lång tid det tar med leveransen av munkarna. En munk är en anordning som används för att reglera inloppet eller utloppet till en damm. Alltså hur mycket vatten det ska vara i dammen.

Läs hela inlägget »

I samband med bytet av vägtrummorna som leder Vedaån under E4:an och gamla E4:an så har det ingått att göra en inventering av tjockskalig målarmusslan
 (Unio crassus). Sportfiskarna som har utfört inventeringen innan själva bytet har hittat 340st målarmusslor nedströms gamla E4:an, en sträcka på 20-30m. Dessa musslor har flyttats uppströms E4:an. I samband med flytten av musslorna kollade man även en liten sträcka uppströms E4:an.  Där hittade man ytterliggare 150st målarmusslor. Så totalt har man hittat 490 musslor.  Det har även konstaterats att det finns målarmusslor i själva vägtrumman som ska bytas. Trummorna kommer att spolas och allt material kommer att silas genom ett nät/galler. På så sätt kan man rädda och flytta fler musslor. 

Länsstyrelsen flyttade musslor 2016 från nedre delarna av vedaån (nedströms E4:an) till inloppet (Baggebol). Fytten var en åtgärd inom Målarmusslans återkomst (uc4life).Där har man konstaterat att av de 30 man flyttade har 20 överlevt, 3 dött och resten okänd status vilket är positivt.

Målarmussla i olika storlekar som hittades 0-20m uppströms E4:an
Målarmussla i olika storlekar som hittades 0-20m uppströms E4:an
Läs hela inlägget »

Bild tagen med drönare vid badplatsen (Baggebol) en sommarkväll.

Läs hela inlägget »

Olle Lindén delar med sig av observationer kring skarv i Likstammen. Han skriver följande "Just nu har vi ett 35-tal skarvar just nu i södra delen av sjön. De drar runt och fiskar intensivt tillsammans. På de senaste åren har vi sett allt flera. Speciellt på hösten. Ibland flockar på ett hundratal. Kanske har vi häckning på gång..."

Någon mer som har sett mer eller mindre skarv i likstammen under de senaste åren? Kommentera gärna.

Läs hela inlägget »
Etiketter: skarv
Alf Lettesjö delar med sig av en bild på en Storskarv som han fotade vid Fräkenkärret. Det är en ungfågel av skarv, Kanske spanar den in ny plats att bosätta sig på skriver Alf.
Läs hela inlägget »

Holmen skog ska anlägga fyra nya våtmarker kring Likstammen. De har nu avverkat skogen där de ska anläggas vid tre av platserna. Det är rena granplanterngar som avverkats och kommer nu att ersättas med våtmarker. Platserna där våtmarkerna ska anläggas heter: Länsmanskärret, Gubbängen, Svarthålet och Kärrstuskogen. Det är en fantastisk naturvårdsinsats Holmen gör genom att anlägga dessa våtmarker. Här kommer några bilder från platserna där avverkningarna nu har skett innan dämningar kommr att påbörjas. Memorera nu dessa bilder och kom ihåg de när en vattenspegel möter era blickar.

 

Länsmanskärret.
Länsmanskärret.
Gubbängen.
Gubbängen.
Svarthålet.
Svarthålet.
En enkel karta över de tre våtmarkerna där avverkning nu skett.
En enkel karta över de tre våtmarkerna där avverkning nu skett.
Läs hela inlägget »

Johan Ahl, som är en av våra medlemmar, delar med sig av en observation kring en vattenväxt som han anser har ökat vid hans brygga. Den ligger vid Gubbängsudden. Någon som vet vad det är för vattenväxt? Visar denna växt på något tecken på sjön status?

Läs hela inlägget »
Etiketter: vattenväxt

25 personer hade tagit sig till ängen vid stora Brandsbol för att svinga sina liar, räfsa  och hässja hö. Alla gjorde ett fantastiskt jobb och ängens blommor log och tackade för den fina naturvårdsinsatsen.

Läs hela inlägget »

Olle Lindén delar med sig av en vacker solnedgång han fick njuta av häromkvällen.

Läs hela inlägget »

Nyhetsarkiv