Inventering av grodlek

SLU / Artdatabanken uppmanar alla att hjälpa till med att inventera groddjuren.
Vi bör ha minst 30 våtmarker inom Likstammens Naturrike. Dessutom hittar vi ofta groddjur vid sanka sjöstränder.
Artdatabanken ber oss besöka dessa områden för att försöka upptäcka grodor och salamandrar och lyssna om vi hör pågående grodlek. Gå till denna websida så ser ni hur ni bör göra och hur ni rapporterar:
https://www.artdatabanken.se/artdata-nyheter-kopior/2024/3/hjalp-oss-att-leta-groddjur/
Det vore bra om ni kopierar in oss (Olle Grönberg) på rapporterna så bygger vi upp vår gemensamma kunskap för Likstammens Naturrike.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste kommentarer

Senaste nyheter