En tapper skara miljövänner möttes vi Grindvik äng för fagning i ett härligt vårväder. Koltrast och rödhake sjöng flitigt och föreningens medlemmar räfsade ihop kvistar och löv

Läs hela inlägget »

29/3. Cilla Kullberg delar med sig av lite bilder från Torestaviken. "Isen ligger fortfarande längst söder ut men när vi kommer längre norr ut så möttes vi av is-klirret i strandkanten."

31/3. Vidare skriver hon "Idag gick isen upp i Torpestaviken, och sedan den 27/3 har gäddorna lekt mellan träden!"

Läs hela inlägget »

Olle Lindén delar med sig av en vår/vinter bild. Vackert.

Läs hela inlägget »

Naturrike är ett namn som i dag används för att beteckna ett område med särskilda naturvärden knutna till land och vatten. För att bevara och utveckla ett naturrikes värden krävs en hänsynsfull skötsel, där framförallt skogsbruk, jordbruk och friluftsliv anpassas till områdets naturvärden. 

Sjön Likstammen ligger centralt i Sörmland strax söder om Gnesta. Likstammens karaktär som klarvattensjö utan allvarliga föroreningsproblem och annan miljöpåverkan gör den unik. Vattnet i sjön är av så hög kvalitet att Likstammen anses vara en av landets renaste sjöar. Den är klassad som Natura 2000 område med högsta skyddsklass både vad gäller vattenkvalitet och livsmiljöer. I och runt sjön häckar havsörn, storlom, fiskgjuse, fisktärna, berguv, småskrake men även arter som mindre hackspett, tjäder och skogsduva. I det sjönära avrinningsområdet finns värdefulla skogar, naturbetesmarker och ett småbrutet kulturlandskap. Endast små ytor jordbruksmark i avrinningsområdet plöjs regelbundet. En preliminär avgränsning av Likstammens Naturrike utgörs av det område som avgränsats på nedanstående karta. Det omfattar ca 2000 hektar runt sjön och har idag ca 60% av arealen med höga naturvärden. 

Föreningen Likstammens Miljövänner ser som sin främsta uppgift att arbeta med syfte att skydda och bevara Likstammen med de markområden som är belägna närmast sjön, det vill säga Likstammens Naturrike. Arbetet skall så lång möjligt göras i nära samverkan med markägare och boende runt sjön. 

Läs hela inlägget »

En stillsam och rofylld skogspromenad vid Likstammens strand är rena medicinen för kropp och själ.

Läs hela inlägget »
Etiketter: vinter eld elda is

Senaste kommentarerna.

Nyhetsarkiv