Ett femtontal miljövänner träffades 25/9 vid Klippan, Öster Malma, för att njuta höstvädret och genomföra etapp 7 av Likstammen runt. Under Olle Grönbergs ledning gick vandringen längs med sjökanten från Klippan till Badberget vid Bruket där vi vände och tog oss tillbaka till bilarna genom den gamla kohagen. Frekventa stopp fylldes med berättelser om allt från brännvin, talltickor, häckande fiskgjusar, öarna i sjön till förädiska lämningar från forna tiders flottning, sjöns sista yrkesfiskare, Likstammens enda färja och grävlinggryt.

Tusen tack till Karin Bååthe och Agnetha Pettersson för bilderna!

Läs hela inlägget »

Den 28/8 samlades ett 20-tal miljövänner vid Öster Malma för att under Heather Woods delta i International Bat Night, en världsomspännande begivenhet för fladdermusälskare.
Kvällen började med att Heather gav en kort rekapitulation av den föreläsning hon höll i april gällande fladdermössens göranden och låtanden. Fladdermusen är ett av de mest artrika däggdjuren på vår planet med ungefär 1400 arter, 19 av dessa finns i Sverige vilket gör dem till det artrikaste däggdjuret hos oss. Vi fick också de olika detektionsmetoder som står till buds, med tillhörande tekisk utrustning, presenterad för oss. När den teoretiska delen var avklarad och skymingen började sänka sig började vi strosa runt i omgivningarna för att med detektorernas hjälp få höra fladdermöss. Tyvärr infaller International Bat Night ganska sent på den svenska säsongen så vid Öster Malma var dessvärre utdelningen mager, sålunda omgrupperade vi till Torpesta kvarn i hopp om bättre lycka, en satsning som visade sig lyckosam. Efter någon timme vid Torpesta kvarn och Viktoriasjön hade vi detekterat 4 arter och dessutom en osäker detektering. De arter vi hörde var Dvärgpipistrell, Större brun fladdermus, Nordfladdermus och Vattenfladdermus, den osäkra detekteringen var möjligen en Brun långörad fladdermus.

Hjärtligt tack till Heather Wood för en synnerligen intressant kväll!
 

Läs hela inlägget »

Föreningens Årsmöte för 2021 avnjöts av 22 medlemmar den 3:e juli vid Likstammens strand. Handlingarna från Årsmötet finns att läsa här

Läs hela inlägget »

Efter en lång vinter och kylslagen vår kom äntligen lättnader i mynigheternas rekommendationer gällande aktiviteter under Covid-19, något ett 15-tal miljövänner passade på att njuta av då vi träffades 12/6 för etapp 6 i Likstammen runt. Vandringen gick längs den södra slingan av Holmens "Kunskapsskogen" med start vid "Entré Djupsundet. Slingan går i två häraden och man kan se spår av både naturvårdsbränning och flitiga bävrars gnagande. SMHI hade lovat uppehållsväder under vandringen, en utfästelse som de också höll, dessutom bistod de även med en stadig vind som gjorde att befarad blodsutgjutelse på grund av mygg i stort sett uteblev.

Varmt tack till Olof Lindén som ledde vandringen och Åsa Linnman som bistod med sakkunskap om vår natur.

Läs hela inlägget »

Olof Lindén delar med sig av bilder av, den för stunden till älv uppgraderade, Wedaån samt en tillfällig våtmark vid Weda.

Läs hela inlägget »

Nyhetsarkiv