Olle Lindén delar med sig av en vår/vinter bild. Vackert.

Läs hela inlägget »

Naturrike är ett namn som i dag används för att beteckna ett område med särskilda naturvärden knutna till land och vatten. För att bevara och utveckla ett naturrikes värden krävs en hänsynsfull skötsel, där framförallt skogsbruk, jordbruk och friluftsliv anpassas till områdets naturvärden. 

Sjön Likstammen ligger centralt i Sörmland strax söder om Gnesta. Likstammens karaktär som klarvattensjö utan allvarliga föroreningsproblem och annan miljöpåverkan gör den unik. Vattnet i sjön är av så hög kvalitet att Likstammen anses vara en av landets renaste sjöar. Den är klassad som Natura 2000 område med högsta skyddsklass både vad gäller vattenkvalitet och livsmiljöer. I och runt sjön häckar havsörn, storlom, fiskgjuse, fisktärna, berguv, småskrake men även arter som mindre hackspett, tjäder och skogsduva. I det sjönära avrinningsområdet finns värdefulla skogar, naturbetesmarker och ett småbrutet kulturlandskap. Endast små ytor jordbruksmark i avrinningsområdet plöjs regelbundet. En preliminär avgränsning av Likstammens Naturrike utgörs av det område som avgränsats på nedanstående karta. Det omfattar ca 2000 hektar runt sjön och har idag ca 60% av arealen med höga naturvärden. 

Föreningen Likstammens Miljövänner ser som sin främsta uppgift att arbeta med syfte att skydda och bevara Likstammen med de markområden som är belägna närmast sjön, det vill säga Likstammens Naturrike. Arbetet skall så lång möjligt göras i nära samverkan med markägare och boende runt sjön. 

Läs hela inlägget »

En stillsam och rofylld skogspromenad vid Likstammens strand är rena medicinen för kropp och själ.

Läs hela inlägget »
Etiketter: vinter eld elda is

Olle Lindén delar med sig av lite bilder från helgens jakt efter julgran på Sotön med korvgrillning. Södra Likstammen är nästan helt istäckt.

Läs hela inlägget »

Ett 15-tal´personer hade tagit sig till Tovetorp för att få lyssna på Anton och Samuel från fågelföreningen tärnan. De berättade om föreningens verksamhet och att de är 300 medlemmar, största fågelföreningen i Sörmland. De engagerar sig i inventeringsuppdrag, naturvårdsuppdrag, svarar på remisser och har en egen app som heter Band (där medlemmar kan rapportera vad de ser för fåglar för att upplysa andra). De berättade om Projekt Skräntärna , ovanliga häckfåglar, förväntade häckningar i Sörmland framöver, årligen ej häckade fåglar, sällsynta fåglar. De berättade kort om Storlommen och fiskgjusen som är ganska frekvent i framförallt Båven. Gällande Likstammen så vet de inte något kring dessa arter. De avslutade med att berätta om artportalen som är en bra hemsida där man kan rapportera in vad man sett för arter och se vad andra har sett, helt klart värt ett besök. Vi tackar Anton och Samuel för deras insats.

Läs hela inlägget »

Senaste kommentarerna.

Nyhetsarkiv