Den 3/9 var det så dags för Sörmlandsleden att ta över ansvaret för leden på Torpestahalvön från Holmen. Det var ca. 50 personer som minglade, lyssnade till anföranden av Elisabeth Nilsson, ordf. Sörmlandsleden och Sören Petersson, VD Holmen Skog och njöt vildssvinssmörgås och kaffe. Efter invigningsceremonin genomfördes en kortare vandring med tre informativa stopp.
Vid första stoppet berättade bl.a. Sanna Strömberg, Holmen Skog, om skogsbrukets historia och nutid, samt om Holmens Kunskapsskog.
Vid andra stoppet berättade Ingrid Franzén, Renall, om våtmarker och deras betydelse för djur och natur. Vi fick också höra om arbetet med, och betydelsen av att återställa tidigare utdikade våtmarker. 
Vid det tredje och sista stoppet berättade Cilla Kullberg, Stockholms Universitet, om lövskogens betydelse för fågelfaunan och de projekt Holmen Skog och Stockholms Universitet bedriver tillsammans i Kunskapsskogen. 

För mer information om Sörmlandsleden i allmänhet och etappen vid Likstammen i synnerhet se https://www.sormlandsleden.se/
 

Läs hela inlägget »

OBS! Anmälan till kansliet@sormlandsleden.se senast 23/8.

I området kring klarvattensjön Likstammen ligger Likstammens Kunskapsskog. Det är en av Holmens fyra kunskapsskogar och har temat: vatten, skogsbruk och biologisk mångfald.

I Likstammens Kunskapsskog finns en 16 km lång vandringsled som sträcker sig genom omväxlande skogsmiljöer. Nu blir den en ny rundslinga på Sörmlandsleden. Du är varmt välkommen på invigningen.

Tid: lördagen den 3 september klockan 13.00
Plats: Likstammens kunskapsskog, entré Torpesta. En tillfällig parkering finns efter Torpesta kvarn. Följ skyltarna.
Adress: Torpesta kvarn, Björnlunda

Program:
13.00 Invigningsceremoni
13.30 Fika
Ca 14.00 Två km rundvandring med tre korta informationsstopp:
                Historia och hållbart skogsbruk
                Sanna Strömberg, skötsel- och naturvårdsansvarig Holmen Skog Syd
               
                Våtmark
                Ingrid Franzén, våtmarksexpert och miljökonsult
               
                Lövskog och fåglar
                Cilla Kullberg, forskare och docent vid Stockholms universitet

Anmäl dig till: kansliet@sormlandsleden.se senast den 23 augusti. Ange också eventuella allergier.

Välkommen!
Elisabeth Nilsson                            Sören Petersson
Ordförande Sörmlandsleden           Vd Holmen Skog
Sörmlandsleden                              Kunskapsskogarna

Läs hela inlägget »

Den 13/8 var det dags för lite praktiskt naturvårdsarbete i form av ängsslåtter vid Grindvik. Åtta miljövänner, beväpnade med liar, yxor, slåtterbalkar och räfsor, trotsade värmen för att betvinga tåtel, ven, örnbräken, rosenbuskar och sly. Förutom bad- och sommargäster som passerade och storögt betrktade vårt företag bevärdigades vi även av besök av fiskgjusar.
I pausvilan avnjöts inte enbart egenhändigt medhavda matsäckar, vi trakterades även  fantastiskt god grillad korv från Onsberga genom Olofs försorg.
 

Läs hela inlägget »

För andra året i rad arrangerades Bat night under sakkunnig ledning av Heather Wood, doktorand vid Stockholms Universitet. Åtta nyfikna deltagare slöt upp vid Öster Malma den 6/8 för att få lära sig om våra kanske mest ljusskygga vänner, fladdermössen. Fladdermöss är den artrikaste gruppen däggdjur med ca. 1400 arter, av dessa finns 19 i Sverige och 12 av dessa finns i våra trakter. Efter den teoretiska delen hade solen gått ner och vårt letande efter fladdermöss vidtog. Eftersom fladermössens kommunikation och navigering sker med hjälp av ljud som ligger över de frekvenser vi människor kan höra använde vi oss av ultraljudsdetektorer. Första delen av sökandet förlades till parken vid Öster Malma där vi fick både höra (via detektor) och se 3 arter, dvärgpipistrell, nordfladdermus och brun långörad fladdermus. Nästa anhalt var Torpesta kvarn där vattenfladdermus och ytterligare en art som visade sig kräva djupar analys för att bestämma (återkommer om detta) lades till listan.

Heather tipsade om ett antal organisationer och webbsidor för mer information om fladdermöss.
https://batlife-sweden.se/
https://www.chiroptera.se/
https://www.eurobats.org/
https://www.batlife-europe.info/​​​​​​​
https://nattbakka.com/​​​​​​​
https://www.bats.org.uk/

Hjärtligt tack till Heather för en trevlig och givande exkursion!​​​​​​​
​​​​​​​

Läs hela inlägget »

Föreningen har skrivit ett yttrande om förslaget (från Holmen Bergprospektering) att anlägga en bergtäkt (dvs ett stenbrott för produktion av sten, grus och sand) vid Gnesta-Lundby nära Erendal ungefär 1 km norr om Likstammen. Länk till yttrandet.

Läs hela inlägget »

Nyhetsarkiv