Familjen Silfverblads på Näs flytbrygga har behagat ge sig ut på egna äventyr.
Om någon ser den vänligen kontakta Stefan Silfverblad, 070-333 18 59

Läs hela inlägget »

Olof Lindén rapporterade 1/4 (inget skämt) att Timmermoviken nu är isfri, samt att sädesärlan kommit till Timmermon.

Läs hela inlägget »

SLU / Artdatabanken uppmanar alla att hjälpa till med att inventera groddjuren.
Vi bör ha minst 30 våtmarker inom Likstammens Naturrike. Dessutom hittar vi ofta groddjur vid sanka sjöstränder.
Artdatabanken ber oss besöka dessa områden för att försöka upptäcka grodor och salamandrar och lyssna om vi hör pågående grodlek. Gå till denna websida så ser ni hur ni bör göra och hur ni rapporterar:
https://www.artdatabanken.se/artdata-nyheter-kopior/2024/3/hjalp-oss-att-leta-groddjur/
Det vore bra om ni kopierar in oss (Olle Grönberg) på rapporterna så bygger vi upp vår gemensamma kunskap för Likstammens Naturrike.

Läs hela inlägget »

Stadgeenligt årsmöte genomfördes 16/3.
Protokollet från årsmötet

Styrelse:
Olof Lindén (ordförande)
Cilla Kullberg
Brita Sundelin
Lars Wogel
Hasse Berglund
Olle Grönberg

Valberedning:
Stefan Silfverblad
Christina Bremfält
Robin Pettersson

Revisorer:
Jenny Alm
Ingemar Lindqvist

Läs hela inlägget »

Likstammens Miljövänner har tilldelats Naturskyddsföreningens i Daga - Gnesta miljöpris "Sländan" för 2023 med följande motivering.

"Föreningen Likstammens vänner har under mer än tio år vårdat och värnat sjön Likstammen och dess omgivningar. Genom olika kampanjer och projekt har föreningen bland annat förmått markägaren Holmens skog att skydda den äldre skogen kring sjön, kartlagt miljögifter i Likstammen samt bedrivit slåtter av ängsmarken vid Grindviks kvarn. Föreningen har dessutom genom vandringar och föredrag spridit kunskap om områdets flora och fauna och inspirerat många att besöka sjön och bekanta sig med områdets skyddsvärda natur. Föreningen har också engagerat sig i ärendet som gäller den planerade bergtäkten vid Stora Lundby och lämnat eit knivskarpt yttrande som borde mana till eftertanke."


Cilla Kullberg och Olle Grönberg tog emot priset som representanter för LMV vid Naturskyddsföreningens i Daga - Gnesta årsmöte den 20/3. där det också gavs tillfälle att presentera vår fina förening för årsmötesdeltagarna.

Priset består dels av ett diplom, och dels ett penningpris som kommer att användas till natur- och miljövårdens fromma

Ett ödmjukt, varmt och hjärtligt tack till Naturskyddsföreningen i Daga - Gnesta från Likstammens Miljövänner för den hedersamma utmärkelsen!
 

Läs hela inlägget »

Nyhetsarkiv