Naturreservatet Stendörren firar 50 år den 18 juni. https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/besoksmal/naturreservat/stendorren/jubileumsdagen-18-juni.html
Jubileet firas från kl 10.00 fram till sen eftermiddag med en rad aktiviteter och vi är alla välkomna.

Flera naturvårdsföreningar kommer att finnas representerade, bland andra vår förening. Syftet är att informera om vilka vi är och vad vi gör. Vi kommer att stå under ett parasoll med informationsmaterial om föreningen, bland annat en ”roll-up”. 
Vi från styrelsen vill gärna att medlemmar hjälper till med detta. Om ni har tid att delta en stund, typ 30 min eller 1 timme så hör av er till Robin som samordnar.
robsson5@hotmail.com

Läs hela inlägget »

Under svåra umbäranden (vi hade ingen efterrätt) genomfördes den 22/5 inventering av fiskgjuse och storlom i Likstammen. Resultatet blev, förutom en fantastisk dag på sjön, 3 säkra och 2 möjliga fiskgjusehäckningar och minst 17 storlommar. Dessutom ett antal andra arter som finns redovisade nedan.

Trana, Snatterand, Ringduva, Storlom, Fisktärna, Knipa, Gräsand, Grönsiska, Fiskmås, Lövsångare, Fiskgjuse, Drillsnäppa, Havsörn, Småskrake, Talgoxe, Bofink, Björktrast, Större hackspett, Gök, Kanadagås, Knölsvan, Korp, Grågås, Spillkråka, Häger,
Ladusvala, Ormvråk, Göktyta.

Inveterade gjorde Sven Jacobsson, Stefan Silfverblad, Olof Lindén och Olle Grönberg.
 

Läs hela inlägget »

Tack till Olof Lindén för bilderna på fiskgjusen som återvänt till Likstammen.

Läs hela inlägget »

Den 9:e etappen av Likstammen runt gick från Torpesta Näs till Kunskapsskogens entré vid Bodalen, sträckan är en del av Holmens kunskapsskog vid Likstammen. Sanna Strömberg, naturvårdsansvarig för Holmens sydliga delar, ledsagade oss under vandringen och intierade oss i Holmens arbete med kunskapsskogar. För intresserade finns det information på Holmens hemsida.
Kunskapsskogen vid Likstammen har vatten i fokus och längs stigen såg vi bland annat exempel på återskapade och nyanlagda våtmarker. Vi fick också en inblick i en munks vardag, d.v.s. hur vattnet i våtmarkerna regleras.
Fikastunden avnjöts i lä från den kyliga, stundtals friska nordanvinden. Under vandringen underhölls vi även av bland annat rödhakar, gärdsmygar, taltrastar och gäss.

Ett varmt tack till Sanna Strömberg för att hon berikade vår vandring!

Läs hela inlägget »

Hjärtligt tack till Cilla Kullberg som delat filmen med de sista tonerna från vinterns is.

Läs hela inlägget »

Nyhetsarkiv