Etapp 2. Grindvik till Djupsundet

Den 25 maj träffades ett 20-tal Miljövänner vid Grindviks Kvarn för etapp 2 av föreningens plan att vandra Likstammen Runt. Vid Grindvik möttes vi av Gunilla Avrén som äger kvarnen och hon beträttade om kvarnens historia. Kvarnen som byggdes på 1870-talet var i drift fram till 1967. En grävd kanal försåg kvarnen med vatten från Sticksjön. Spannmålet kom från gårdarna runt sjön och trakterna upp emot Gnesta. Med hjälp av Länsmuseet och Frustuna Hembygdsförening fick Gunilla mot slutet av 1970-talet igång en renovering av kvarnen. Några år senare uppstod dock skador på en vattenhjulsstocken och kvarnen fungerar inte nu. Miljövännerna vandrade vidare under ledning av Ingemar Lindqvist och Karin Dittmer och fick en redovisning av det järnbruk, Lundholms Bruk, som etablerades på 1670-talet vid Brandsbol intill Sticksjön. Bruket som tillverkade kanoner var i drift bara något tiotal år varefter verksamheten flyttades till Erendal. Malmen som bearbetades kom från Utö i Stockholms södra skärgård där gruvbrytning skett sedan 1100-talet. Miljövännerna intog kaffe med mera i en fantastiskt vacker sommarhage med mängder av smörblommor, förjätmigej, mandelblom och gökärt. Efter rasten drog gruppen vidare söderut mot Stocksund via Finnvik där Gunilla Avrén bor. Vi tog oss fram utefter den gamla stigen mot Stocksund men vek av mot Likstammen där bryggbåtar väntade för att ta oss tillbaka till Grindvik. .

Etiketter: grindvik finnvik

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste kommentarer

Senaste nyheter