2022

Tack till Cilla Kullberg och Olof Lindén som delar med sig av fina bilder från vår vackra sjö när den stillar sig till vintervila.

Läs hela inlägget »

Närmare 40 Miljövänner mötte upp den 12 november på Tovetorps
Forskningsstation, anledningen var att Henrik Ekman bjudits in att föreläsa.

Efter de obligatoriska tekniska problemen, som löstes när den kritiska massan av experter uppnåtts, tog Henrik med oss på en resa från "tyst vår till het sommar".

Henrik som arbetar på SVT Naturredaktionen, är biolog, författare med mera, pratade om svensk miljöhistoria, hur han själv som barn via Fältbiologerna kom att
växa upp med den växande medvetenheten kring miljögifter, övergödning,
skogsbesprutning och klimatfrågan. Många av åhörarna nickade instämmande
när de med hjälp av Henriks ord och bilder själva mindes hur det var när
gulsparv och örnar försvann, sjöar och Östersjön blommade, problemen med
hormoslyr etcetera. Henriks anförande var emellertid också hoppingivande då han
påpekade att många av de akuta miljöproblem som vi ställts inför de senaste
50–60 åren ju faktiskt har hanterats på ett bra sett och mer eller mindre
lösts.

I samband med Föreläsningen delades även Likstammens Miljövänners miljövårdspris ut, priset tilldelades Stefan Silfverblad för hans engagemang för naturvården i Likstammens naturrike. Stefan har bland annat genomfört inventering för ”Blå-grön målklassning” av Likstammens avrinningsområde, och tillsammans med Sven Jakobsson, drivit Vedaåprojektet. I sitt tack nämnde Stefan Mats Berglund, Veda, som satt av 220 ha gammal skog för Naturreservat Stocksund.

Likstammens Miljövänner riktar ett varmt och hjärtligt tack till både Henrik och Stefan!
 

Läs hela inlägget »

Nu har Olof Lindén varit i fotograferingstagen igen. Tack Olof!

Läs hela inlägget »

På grund av svårforcerad terräng och potentiellt  folkilskna kreatur tvangs vi planera om den tionde etappen av Likstammen runt, istället för Bodalen till Baggebol blev det en variant av den första etappen från Baggebol till Stocksund.
Morgonens gråtrista väder blåstes bokstavligen bort och lagom till vandringens start sken solen från en i stort sett klarblå himmel, något som tacksamt togs emot av de 8 som slutit upp, samt den fjällvråk vi hade turen att få se.
Under vandringen avhandlades allt från världsläget via en hel del lokala trivialiteter, oftast med koppling till de hus och stugor som passerades, till granbarkborrar och deras härjningar.
Fika avnjöts vid Stocksund där ytterligare djuplodande omvärldsanalyser smögs in mellan tuggorna. Olof Lindén tog även en lite längre paus i ätandet då han berättade om de lindar vi för stunden satt alldeles intill. Linden (inte Lindén) klarar inte att föröka sig via frösådd på våra breddgrader utan är hänvisad till att sprida sig via rotskott, detta ger vid handen att de lindar vi ser i våra marker idag i princip är samma träd som växte här på bronsåldern.

Läs hela inlägget »

Tack Olof Lindén som delar med sig av en härlig höstbild från vår fina sjö!

 

Läs hela inlägget »

Den 3/9 var det så dags för Sörmlandsleden att ta över ansvaret för leden på Torpestahalvön från Holmen. Det var ca. 50 personer som minglade, lyssnade till anföranden av Elisabeth Nilsson, ordf. Sörmlandsleden och Sören Petersson, VD Holmen Skog och njöt vildssvinssmörgås och kaffe. Efter invigningsceremonin genomfördes en kortare vandring med tre informativa stopp.
Vid första stoppet berättade bl.a. Sanna Strömberg, Holmen Skog, om skogsbrukets historia och nutid, samt om Holmens Kunskapsskog.
Vid andra stoppet berättade Ingrid Franzén, Renall, om våtmarker och deras betydelse för djur och natur. Vi fick också höra om arbetet med, och betydelsen av att återställa tidigare utdikade våtmarker. 
Vid det tredje och sista stoppet berättade Cilla Kullberg, Stockholms Universitet, om lövskogens betydelse för fågelfaunan och de projekt Holmen Skog och Stockholms Universitet bedriver tillsammans i Kunskapsskogen. 

För mer information om Sörmlandsleden i allmänhet och etappen vid Likstammen i synnerhet se https://www.sormlandsleden.se/
 

Läs hela inlägget »

OBS! Anmälan till kansliet@sormlandsleden.se senast 23/8.

I området kring klarvattensjön Likstammen ligger Likstammens Kunskapsskog. Det är en av Holmens fyra kunskapsskogar och har temat: vatten, skogsbruk och biologisk mångfald.

I Likstammens Kunskapsskog finns en 16 km lång vandringsled som sträcker sig genom omväxlande skogsmiljöer. Nu blir den en ny rundslinga på Sörmlandsleden. Du är varmt välkommen på invigningen.

Tid: lördagen den 3 september klockan 13.00
Plats: Likstammens kunskapsskog, entré Torpesta. En tillfällig parkering finns efter Torpesta kvarn. Följ skyltarna.
Adress: Torpesta kvarn, Björnlunda

Program:
13.00 Invigningsceremoni
13.30 Fika
Ca 14.00 Två km rundvandring med tre korta informationsstopp:
                Historia och hållbart skogsbruk
                Sanna Strömberg, skötsel- och naturvårdsansvarig Holmen Skog Syd
               
                Våtmark
                Ingrid Franzén, våtmarksexpert och miljökonsult
               
                Lövskog och fåglar
                Cilla Kullberg, forskare och docent vid Stockholms universitet

Anmäl dig till: kansliet@sormlandsleden.se senast den 23 augusti. Ange också eventuella allergier.

Välkommen!
Elisabeth Nilsson                            Sören Petersson
Ordförande Sörmlandsleden           Vd Holmen Skog
Sörmlandsleden                              Kunskapsskogarna

Läs hela inlägget »

Den 13/8 var det dags för lite praktiskt naturvårdsarbete i form av ängsslåtter vid Grindvik. Åtta miljövänner, beväpnade med liar, yxor, slåtterbalkar och räfsor, trotsade värmen för att betvinga tåtel, ven, örnbräken, rosenbuskar och sly. Förutom bad- och sommargäster som passerade och storögt betrktade vårt företag bevärdigades vi även av besök av fiskgjusar.
I pausvilan avnjöts inte enbart egenhändigt medhavda matsäckar, vi trakterades även  fantastiskt god grillad korv från Onsberga genom Olofs försorg.
 

Läs hela inlägget »

För andra året i rad arrangerades Bat night under sakkunnig ledning av Heather Wood, doktorand vid Stockholms Universitet. Åtta nyfikna deltagare slöt upp vid Öster Malma den 6/8 för att få lära sig om våra kanske mest ljusskygga vänner, fladdermössen. Fladdermöss är den artrikaste gruppen däggdjur med ca. 1400 arter, av dessa finns 19 i Sverige och 12 av dessa finns i våra trakter. Efter den teoretiska delen hade solen gått ner och vårt letande efter fladdermöss vidtog. Eftersom fladermössens kommunikation och navigering sker med hjälp av ljud som ligger över de frekvenser vi människor kan höra använde vi oss av ultraljudsdetektorer. Första delen av sökandet förlades till parken vid Öster Malma där vi fick både höra (via detektor) och se 3 arter, dvärgpipistrell, nordfladdermus och brun långörad fladdermus. Nästa anhalt var Torpesta kvarn där vattenfladdermus och ytterligare en art som visade sig kräva djupar analys för att bestämma (återkommer om detta) lades till listan.

Heather tipsade om ett antal organisationer och webbsidor för mer information om fladdermöss.
https://batlife-sweden.se/
https://www.chiroptera.se/
https://www.eurobats.org/
https://www.batlife-europe.info/​​​​​​​
https://nattbakka.com/​​​​​​​
https://www.bats.org.uk/

Hjärtligt tack till Heather för en trevlig och givande exkursion!​​​​​​​
​​​​​​​

Läs hela inlägget »

Föreningen har skrivit ett yttrande om förslaget (från Holmen Bergprospektering) att anlägga en bergtäkt (dvs ett stenbrott för produktion av sten, grus och sand) vid Gnesta-Lundby nära Erendal ungefär 1 km norr om Likstammen. Länk till yttrandet.

Läs hela inlägget »

Holmen Skogs vandringsled i deras "Kunskapsskog" (leden som startar och slutar vid Torpesta Kvarn) kommer att bli en del av Sörmlandsleden. Vad detta innebär i form av ny skyltning, p-platser, grillställen, toaletter med mera återstår att se.

Läs hela inlägget »

Tack till Hasse Rydén som låter oss publicera bilden på en av de tre Mindre hackspettsungar som firade midsommar på Ramsnäs.
 

Läs hela inlägget »

Naturreservatet Stendörren firar 50 år den 18 juni. https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/besoksmal/naturreservat/stendorren/jubileumsdagen-18-juni.html
Jubileet firas från kl 10.00 fram till sen eftermiddag med en rad aktiviteter och vi är alla välkomna.

Flera naturvårdsföreningar kommer att finnas representerade, bland andra vår förening. Syftet är att informera om vilka vi är och vad vi gör. Vi kommer att stå under ett parasoll med informationsmaterial om föreningen, bland annat en ”roll-up”. 
Vi från styrelsen vill gärna att medlemmar hjälper till med detta. Om ni har tid att delta en stund, typ 30 min eller 1 timme så hör av er till Robin som samordnar.
robsson5@hotmail.com

Läs hela inlägget »

Under svåra umbäranden (vi hade ingen efterrätt) genomfördes den 22/5 inventering av fiskgjuse och storlom i Likstammen. Resultatet blev, förutom en fantastisk dag på sjön, 3 säkra och 2 möjliga fiskgjusehäckningar och minst 17 storlommar. Dessutom ett antal andra arter som finns redovisade nedan.

Trana, Snatterand, Ringduva, Storlom, Fisktärna, Knipa, Gräsand, Grönsiska, Fiskmås, Lövsångare, Fiskgjuse, Drillsnäppa, Havsörn, Småskrake, Talgoxe, Bofink, Björktrast, Större hackspett, Gök, Kanadagås, Knölsvan, Korp, Grågås, Spillkråka, Häger,
Ladusvala, Ormvråk, Göktyta.

Inveterade gjorde Sven Jacobsson, Stefan Silfverblad, Olof Lindén och Olle Grönberg.
 

Läs hela inlägget »

Tack till Olof Lindén för bilderna på fiskgjusen som återvänt till Likstammen.

Läs hela inlägget »

Den 9:e etappen av Likstammen runt gick från Torpesta Näs till Kunskapsskogens entré vid Bodalen, sträckan är en del av Holmens kunskapsskog vid Likstammen. Sanna Strömberg, naturvårdsansvarig för Holmens sydliga delar, ledsagade oss under vandringen och intierade oss i Holmens arbete med kunskapsskogar. För intresserade finns det information på Holmens hemsida.
Kunskapsskogen vid Likstammen har vatten i fokus och längs stigen såg vi bland annat exempel på återskapade och nyanlagda våtmarker. Vi fick också en inblick i en munks vardag, d.v.s. hur vattnet i våtmarkerna regleras.
Fikastunden avnjöts i lä från den kyliga, stundtals friska nordanvinden. Under vandringen underhölls vi även av bland annat rödhakar, gärdsmygar, taltrastar och gäss.

Ett varmt tack till Sanna Strömberg för att hon berikade vår vandring!

Läs hela inlägget »

Hjärtligt tack till Cilla Kullberg som delat filmen med de sista tonerna från vinterns is.

Läs hela inlägget »

Som alla vet är klimatförändringen ett pågående faktum.
För att göra något för att minska påverkan lokalt har styrelsen, främst ordf. Olof Lindén, engagerat sig i ett antal idéer varav en nu blir ett pilotprojekt.

Tack vare Olofs praktiska erfarenhet av återbeskogning med mangrove i Nigerdeltat har Länsstyrelsen idag beviljat tillstånd till provplantering av mangrove i Likstammen. Plantering kommer att göras på några noga utvalda platser som regelmässigt översvämmas på våren.

Det är inte bara klimatpåverkan som vi hoppas kunna påverka genom detta projekt, utan även levnadsbetingelserna för den lilla men talrika fisken med det latinska namnet "Harengus Stultus" säger Länsstyrelsen i sitt beslut.

Naturligtvis kan inte styrelsens medlemmar ensamma genomföra planteringen, utan alla medlemmar är välkomna till parkeringen nedanför stallflyglarna vid Öster Malma idag 1/4 kl. 17.

Läs hela inlägget »

Den 19/3 var det 24 miljövänner som slöt upp för att hålla årsmöte i aulan på Tovetorp. Årsmötesförhandlingarna genomfördes snabbt och smidigt, utfallet kommer att publiceras så snart stadgeenlig justering genomförts.
Efter avslutat årsmöte samlades deltagarna ute i trädgården på Tovetorp där grillar förberetts. Ett frenetiskt grillande och utspisande vidtog, det kunde konstateras att korven från Onsberga föll alla i smaken. Under samkvämet i trädgården bjöd Cilla Kullberg in intresserade att besöka Tovetorps tama dovhjortar.
När sedan trädgårdskalaset var över och skymningen började närma sig fortsatte 17 av de närvarande, under Cillas sakkunniga ledning, ut på kvällens ugglesafari.
Vi kunde inte ha fått en bättre start på kvällen, redan vid första stoppet i Skjutbanekorsningen lyckades Cilla lura igång en sparvuggla. Sparvugglan i sin tur visade frikostigt upp sig och visslade både mycket och länge. (I filmklippet ni kan se här syns sparvugglan i den lite lägre granen i mitten, notera hur småfåglarna attackerar ugglan för att upplysa om att den i deras ögon inte alls var välkommen.)
Efter sparvugglan forsatte turen med ett par stopp på vägen mot Öster Malma, dessa stopp gav dessvärre inte på några ugglor men väl ett antal andra arter som redovisas nedan. 
Vid kvällens 4:e stopp, en bit in på vägen mot Klippan, var förhoppningen främst att få höra kattuggla. Döm om vår förvåning och glädje, när vi istället ,tyvärr på långt håll) fick höra berguv. När vi efter en liten stunds funderande bestämt oss för att omgruppera, för att om möjligt kunna höra berguven på lite närmre håll, valde även kattugglan att förgylla vår utflykt.
Dessvärre hjälpte inte omgruppering och kvällen avslutades utan fler observationer av ugglor.
Nedan finns de arter som noterades under ugglesafarin:
Sparvuggla, berguv, kattuggla, dubbeltrast, taltrast, koltrast, bofink, talgoxe, blåmes, gärdsmyg, trana, sångsvan, knölsvan, gräsand, enkelbeckasin, morkulla (osäker observation).
 

Läs hela inlägget »

Nu gör vi sommaruppehåll för aktiviteterna, men återkommer med nya tilldragelser redan i augusti.

/Styrelsen

Nyhetsarkiv