2022

Naturreservatet Stendörren firar 50 år den 18 juni. https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/besoksmal/naturreservat/stendorren/jubileumsdagen-18-juni.html
Jubileet firas från kl 10.00 fram till sen eftermiddag med en rad aktiviteter och vi är alla välkomna.

Flera naturvårdsföreningar kommer att finnas representerade, bland andra vår förening. Syftet är att informera om vilka vi är och vad vi gör. Vi kommer att stå under ett parasoll med informationsmaterial om föreningen, bland annat en ”roll-up”. 
Vi från styrelsen vill gärna att medlemmar hjälper till med detta. Om ni har tid att delta en stund, typ 30 min eller 1 timme så hör av er till Robin som samordnar.
robsson5@hotmail.com

Läs hela inlägget »

Under svåra umbäranden (vi hade ingen efterrätt) genomfördes den 22/5 inventering av fiskgjuse och storlom i Likstammen. Resultatet blev, förutom en fantastisk dag på sjön, 3 säkra och 2 möjliga fiskgjusehäckningar och minst 17 storlommar. Dessutom ett antal andra arter som finns redovisade nedan.

Trana, Snatterand, Ringduva, Storlom, Fisktärna, Knipa, Gräsand, Grönsiska, Fiskmås, Lövsångare, Fiskgjuse, Drillsnäppa, Havsörn, Småskrake, Talgoxe, Bofink, Björktrast, Större hackspett, Gök, Kanadagås, Knölsvan, Korp, Grågås, Spillkråka, Häger,
Ladusvala, Ormvråk, Göktyta.

Inveterade gjorde Sven Jacobsson, Stefan Silfverblad, Olof Lindén och Olle Grönberg.
 

Läs hela inlägget »

Tack till Olof Lindén för bilderna på fiskgjusen som återvänt till Likstammen.

Läs hela inlägget »

Den 9:e etappen av Likstammen runt gick från Torpesta Näs till Kunskapsskogens entré vid Bodalen, sträckan är en del av Holmens kunskapsskog vid Likstammen. Sanna Strömberg, naturvårdsansvarig för Holmens sydliga delar, ledsagade oss under vandringen och intierade oss i Holmens arbete med kunskapsskogar. För intresserade finns det information på Holmens hemsida.
Kunskapsskogen vid Likstammen har vatten i fokus och längs stigen såg vi bland annat exempel på återskapade och nyanlagda våtmarker. Vi fick också en inblick i en munks vardag, d.v.s. hur vattnet i våtmarkerna regleras.
Fikastunden avnjöts i lä från den kyliga, stundtals friska nordanvinden. Under vandringen underhölls vi även av bland annat rödhakar, gärdsmygar, taltrastar och gäss.

Ett varmt tack till Sanna Strömberg för att hon berikade vår vandring!

Läs hela inlägget »

Hjärtligt tack till Cilla Kullberg som delat filmen med de sista tonerna från vinterns is.

Läs hela inlägget »

Som alla vet är klimatförändringen ett pågående faktum.
För att göra något för att minska påverkan lokalt har styrelsen, främst ordf. Olof Lindén, engagerat sig i ett antal idéer varav en nu blir ett pilotprojekt.

Tack vare Olofs praktiska erfarenhet av återbeskogning med mangrove i Nigerdeltat har Länsstyrelsen idag beviljat tillstånd till provplantering av mangrove i Likstammen. Plantering kommer att göras på några noga utvalda platser som regelmässigt översvämmas på våren.

Det är inte bara klimatpåverkan som vi hoppas kunna påverka genom detta projekt, utan även levnadsbetingelserna för den lilla men talrika fisken med det latinska namnet "Harengus Stultus" säger Länsstyrelsen i sitt beslut.

Naturligtvis kan inte styrelsens medlemmar ensamma genomföra planteringen, utan alla medlemmar är välkomna till parkeringen nedanför stallflyglarna vid Öster Malma idag 1/4 kl. 17.

Läs hela inlägget »

Den 19/3 var det 24 miljövänner som slöt upp för att hålla årsmöte i aulan på Tovetorp. Årsmötesförhandlingarna genomfördes snabbt och smidigt, utfallet kommer att publiceras så snart stadgeenlig justering genomförts.
Efter avslutat årsmöte samlades deltagarna ute i trädgården på Tovetorp där grillar förberetts. Ett frenetiskt grillande och utspisande vidtog, det kunde konstateras att korven från Onsberga föll alla i smaken. Under samkvämet i trädgården bjöd Cilla Kullberg in intresserade att besöka Tovetorps tama dovhjortar.
När sedan trädgårdskalaset var över och skymningen började närma sig fortsatte 17 av de närvarande, under Cillas sakkunniga ledning, ut på kvällens ugglesafari.
Vi kunde inte ha fått en bättre start på kvällen, redan vid första stoppet i Skjutbanekorsningen lyckades Cilla lura igång en sparvuggla. Sparvugglan i sin tur visade frikostigt upp sig och visslade både mycket och länge. (I filmklippet ni kan se här syns sparvugglan i den lite lägre granen i mitten, notera hur småfåglarna attackerar ugglan för att upplysa om att den i deras ögon inte alls var välkommen.)
Efter sparvugglan forsatte turen med ett par stopp på vägen mot Öster Malma, dessa stopp gav dessvärre inte på några ugglor men väl ett antal andra arter som redovisas nedan. 
Vid kvällens 4:e stopp, en bit in på vägen mot Klippan, var förhoppningen främst att få höra kattuggla. Döm om vår förvåning och glädje, när vi istället ,tyvärr på långt håll) fick höra berguv. När vi efter en liten stunds funderande bestämt oss för att omgruppera, för att om möjligt kunna höra berguven på lite närmre håll, valde även kattugglan att förgylla vår utflykt.
Dessvärre hjälpte inte omgruppering och kvällen avslutades utan fler observationer av ugglor.
Nedan finns de arter som noterades under ugglesafarin:
Sparvuggla, berguv, kattuggla, dubbeltrast, taltrast, koltrast, bofink, talgoxe, blåmes, gärdsmyg, trana, sångsvan, knölsvan, gräsand, enkelbeckasin, morkulla (osäker observation).
 

Läs hela inlägget »

Nyhetsarkiv