2024 > 03

Likstammens Miljövänner har tilldelats Naturskyddsföreningens i Daga - Gnesta miljöpris "Sländan" för 2023 med följande motivering.

"Föreningen Likstammens vänner har under mer än tio år vårdat och värnat sjön Likstammen och dess omgivningar. Genom olika kampanjer och projekt har föreningen bland annat förmått markägaren Holmens skog att skydda den äldre skogen kring sjön, kartlagt miljögifter i Likstammen samt bedrivit slåtter av ängsmarken vid Grindviks kvarn. Föreningen har dessutom genom vandringar och föredrag spridit kunskap om områdets flora och fauna och inspirerat många att besöka sjön och bekanta sig med områdets skyddsvärda natur. Föreningen har också engagerat sig i ärendet som gäller den planerade bergtäkten vid Stora Lundby och lämnat eit knivskarpt yttrande som borde mana till eftertanke."


Cilla Kullberg och Olle Grönberg tog emot priset som representanter för LMV vid Naturskyddsföreningens i Daga - Gnesta årsmöte den 20/3. där det också gavs tillfälle att presentera vår fina förening för årsmötesdeltagarna.

Priset består dels av ett diplom, och dels ett penningpris som kommer att användas till natur- och miljövårdens fromma

Ett ödmjukt, varmt och hjärtligt tack till Naturskyddsföreningen i Daga - Gnesta från Likstammens Miljövänner för den hedersamma utmärkelsen!
 

Läs hela inlägget »

Hjärtligt tack till Cilla för att du delar med dig av bilder från vårens ankomst.

"Fin men kall och blåsig eftermiddag idag vid Gubbängsudden: Isen håller på att gå upp och 4 havsörnar i sikte över vindskyddet (se bild, de syns alla 4 på första bilden)"
 

Läs hela inlägget »

Nu gör vi sommaruppehåll för aktiviteterna, men återkommer med nya tilldragelser redan i augusti.

/Styrelsen

Nyhetsarkiv