Granbarkborren i fokus

Som vi alla vet vid det här laget har vi en stor omställning i vårt skogslandskap just nu. Mycket gran har dött pga. barkborrens angrepp som blivit väldigt omfattande. Runt Likstammen pågår det/har gjorts mycket avverkningar under året där 100% gran tas ner både för att försöka stoppa angreppen och för att rädda ekonomiska värden. Det finns mycket att diskutera kring detta naturligt förekommande angrepp.

  • Ska man plantera gran igen i våra produktionsskogar eller ska man ändra       skötselstrategi och satsa på andra trädslag?
  • Vad ska man göra i våra naturreservat där det idag står 100% död gran?
  • Ska angreppen ha sin naturliga gång eller är det motangrepp i form av avverkningar, fällor eller annat som är lösningen?
  •  Finns det något positivt av naturens storskaliga angrepp i skogarna runt Likstammen ur naturvårdsperspektiv?
  • Finns det ekonomiska vinningar samtidigt som man gör en naturvårdsnytta genom att lägga om granåkrar (gammal åkermark planterad med 100% gran) till våtmark?


Här är några diskussionspunkter som går att resonera kring men ni kanske har andra infallsvinklar eller frågor som ni eller andra har bra svar kring? Välkomna att börja debattera och resonera kring barkborrens historiska angrepp i våra skogar.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste kommentarer

Senaste nyheter