2018 > 11

Ett 15-tal´personer hade tagit sig till Tovetorp för att få lyssna på Anton och Samuel från fågelföreningen tärnan. De berättade om föreningens verksamhet och att de är 300 medlemmar, största fågelföreningen i Sörmland. De engagerar sig i inventeringsuppdrag, naturvårdsuppdrag, svarar på remisser och har en egen app som heter Band (där medlemmar kan rapportera vad de ser för fåglar för att upplysa andra). De berättade om Projekt Skräntärna , ovanliga häckfåglar, förväntade häckningar i Sörmland framöver, årligen ej häckade fåglar, sällsynta fåglar. De berättade kort om Storlommen och fiskgjusen som är ganska frekvent i framförallt Båven. Gällande Likstammen så vet de inte något kring dessa arter. De avslutade med att berätta om artportalen som är en bra hemsida där man kan rapportera in vad man sett för arter och se vad andra har sett, helt klart värt ett besök. Vi tackar Anton och Samuel för deras insats.

Läs hela inlägget »

Nu gör vi sommaruppehåll för aktiviteterna, men återkommer med nya tilldragelser redan i augusti.

/Styrelsen

Nyhetsarkiv