2022 > 09

Den 3/9 var det så dags för Sörmlandsleden att ta över ansvaret för leden på Torpestahalvön från Holmen. Det var ca. 50 personer som minglade, lyssnade till anföranden av Elisabeth Nilsson, ordf. Sörmlandsleden och Sören Petersson, VD Holmen Skog och njöt vildssvinssmörgås och kaffe. Efter invigningsceremonin genomfördes en kortare vandring med tre informativa stopp.
Vid första stoppet berättade bl.a. Sanna Strömberg, Holmen Skog, om skogsbrukets historia och nutid, samt om Holmens Kunskapsskog.
Vid andra stoppet berättade Ingrid Franzén, Renall, om våtmarker och deras betydelse för djur och natur. Vi fick också höra om arbetet med, och betydelsen av att återställa tidigare utdikade våtmarker. 
Vid det tredje och sista stoppet berättade Cilla Kullberg, Stockholms Universitet, om lövskogens betydelse för fågelfaunan och de projekt Holmen Skog och Stockholms Universitet bedriver tillsammans i Kunskapsskogen. 

För mer information om Sörmlandsleden i allmänhet och etappen vid Likstammen i synnerhet se https://www.sormlandsleden.se/
 

Läs hela inlägget »

Nu gör vi sommaruppehåll för aktiviteterna, men återkommer med nya tilldragelser redan i augusti.

/Styrelsen

Nyhetsarkiv