2020 > 05

Årsmötet 2020 hölls i Torpesta By, den 27 juni under värmebölja. Sedvanliga agendapunkter följdes (protokoll följer inom kort och kommer att sändas till alla medlemmar). Efter årsmötet redogjordes för föreningens Vedaå-projekt, barkborrarnas härjningar i Sverige, samt miljögifter i abborrar i Likstammen. Som avslutning skedde en vandring utefter den led som Holmen Skog har anlagt från Torpesta mot Näs och Gubbängsudden. 
 
 

Läs hela inlägget »

Sven Jakobsson i Torpesta skriver: "Till min stora glädje leker bäcknejonögon i Kvarnbäcken (Torpesta) i detta nu. Bilderna visar aktiv lek med många individer i en lekgrop."

De har en intressant levnadshistoria.Efter kläckningen lever de som linålar (filtrerare) i bäcken eller i mjukbottnar ute i sjön. Efter ca 6 år metamorferar de till könsmogna individer och sen leker de (vid ca 7-10°) direkt utan att leva som parasiter.

Läs hela inlägget »

Nu gör vi sommaruppehåll för aktiviteterna, men återkommer med nya tilldragelser redan i augusti.

/Styrelsen

Nyhetsarkiv