2017

Spår efter bäver på Sotön. Flera stora aspar har fallit eller är på väg att falla (december 2017) skriver Olle Lindén.

Läs hela inlägget »
Etiketter: bäver, asp, sotön

Ta en mysig vinterutflykt till Timmermons naturreservat. Där kan ni gå på den röda eller blå slingan.

Läs hela inlägget »

Vid Timmermonviken ligger vattnet som en spegel. Konturer av is avslöjar att vi närmar oss vintern.
Tack för bilden Olle Lindèn.

Läs hela inlägget »
Etiketter: is, timmermon

Vid Timmermons naturreservat kan du nu njuta av att ströva på två nyanlagda stigar. Det är naturvärden Mats Heggestad som har lagt ner ett fint jobb på att markera upp dessa stigar. Stigarnas längd är 1,1 km (röd markering) respektive 1,8km (blå markering). välkomna ut i vår fantastiska natur.

 

Läs hela inlägget »

Johan Zetterblad delar med sig av en trevlig film på strömstaren. I söndags den 19/11 gick han längs Vedaån och fick då syn på denna fantastiska lilla fågel. Tack Johan för att du delar med dig av den fina naturupplevelsen.

Läs hela inlägget »
Etiketter: strömstare, vedaån, vatten

Ett reportage om utern i senaste numret av "Våra rovdjur" kan man läsa om i PDF-filen hä nedan. Hans Ring (Medlem) har varit ute och fotograferat bytet av trummorna vid E4:an där Vedaån rinner. Se bilder från arbetet i artikeln och få mer kunskap om uttern.

Läs hela inlägget »

Ett 30-tal personer hade tagit sig till Tovetorp för att få lyssna och ställa frågor till Ulf Sterler (Chef på Öster-Malma) och Tobias Borg (Viltmästare på Öster-Malma). Fokus och frågorna låg mestadels kring dovhjortarnas nuvarande status samt hur framtiden ser ut kring dess förvaltning. En okulär inventering av hur mycket dovhjortar det finns inom Öster-Malmas jaktvårdsområde (12 253 ha) 2017 gjordes under april/maj. 46 jaktlag inventerade under ett par dagar hur många dovhjortar fördelat på kön och typ av djur de såg. Resultatet blev 321,8 stycken dovhjortar/1000ha. Diskussionerna gick kring hur trovärdigt resultatet från inventeringen är, varför man utfodrar till dovhjortar, hur dovhjortarnas betestryck påverkar floran/bin/insekter i området m.m.

Vi tackar Ulf och Tobias för att de kom och berättade om viltförvaltningen inom Likstammens område.

 

Ulf Sterler berättar om Jägarförbundets komplexa arbete kring viltfrågor. Många intressebter finns med idag vilket gör viltfrågorna mer komlexa att styra kring.
Ulf Sterler berättar om Jägarförbundets komplexa arbete kring viltfrågor. Många intressebter finns med idag vilket gör viltfrågorna mer komlexa att styra kring.
Tobias Borg berättar om Öster-Malmas viltförvaltning inom Likstammen-området.
Tobias Borg berättar om Öster-Malmas viltförvaltning inom Likstammen-området.
Resultatet av inventeringen jaktlagen har gjort på antalet dovhjortar de set under åren (2014-2017)
Resultatet av inventeringen jaktlagen har gjort på antalet dovhjortar de set under åren (2014-2017)
Läs hela inlägget »

På senaste styrelsemötet pratade styrelsen om förslag på aktiviteter under första kvartalet för 2018. Följande aktiviteter är föreslagna men ej ännu spikade, vi återkommer med mer information löpandes:
- Guidning vid Toveorp
- Elda ris för att få fram betesmarker vid Timmermon (naturvårdsrestaurering)
- Presentation av de naturreservat som finns inom Likstammens avrinningsområde. Preliminärt i februari.
- Spårsnö. Titta efter djurspår i snön.
- Ugglesafari. Preliminärt i mars

Läs hela inlägget »

Vackra höstfärger breder nu ut sig längs Likstammens stränder. Här är en fin bild som Olle Lindén delar med sig av.

Läs hela inlägget »

Olle Lindén fick den 16 och 17 oktober se ca 100 småkrakar i en flock under flera tillfällen. De höll till i södra Likstammen kring Sotön.

Läs hela inlägget »

Olle Lindén delar med sig av några bilder på en havsörn som vilar sig på ett av Likstammens grund.

Läs hela inlägget »

Drygt 22 deltagare (inklusive en baby och en hund deltog i föreningens svampexkursion den 23 september under ledning av Hans Rydberg. Vädret var perfekt för att spana efter svampar i den vackra skogen vid Ekeby naturreservat strax söder om Gnesta. Skogen var full av svampar av olika arter och deltagarna i exkursionen fick värdefull hjälp av Hans Rydberg att bestämma namnen samt höra om svamparnas spännande och för många okända livscykel.    .

Läs hela inlägget »

För er som ska på lördagens svampexkursion vill vi bara meddela om att försvaret kommer att vara närvarande kring Gnesta pga. militärövningen Aurora 17. Det kan ev. bli en del militärfordon på vägarna 223, 224 och 57. Det innebär att det kan bli en del trängsel på vägarna med ökat antal fordon och sänkta hastigheter. Ni kan läsa mer här om militärövningen.

Läs hela inlägget »

Det var ett morgonpiggt gäng på ca 10 personer som hade samlats på åsen ovanför Tovetorp för att fånga fåglar och ringmärka dem.  Det var Cilla Cullsberg som höll i exkursionen. Det fångades totalt 25 fåglar med följande fördelning:

1 kungsfågel
6 rödhakar
2 lövsångare
12 svarthättor
2 koltrastar
1 taltrast
1 rödstjärt

Läs hela inlägget »

I naturreservatet Timmermon kan man nu skåda Svedjenävan som blommar. Det är dock ett begränsat antal (5st plantor) som har grot vid en eldplats. Passa på att se denna vackra blomma innan den har blommat ut.

 

Karta över Timmermons naturreservat vart man kan hitta Svedjenävan
Läs hela inlägget »

Holmen meddelar att Likstammens ekoskog är under planering och beräknas preliminärt att invigas under andra hälften av 2018. Det är inte klart hur mycket mark som kommer att ingå i ekoskogen men några väl valda hundratals hektar inledningsvis. Under hösten kommer Holmen eventuellt bjuda in lämpliga personer till en referensgrupp som kan bestå av representanter från vår förening, Skogsstyrelsen, SNF, Länsstyrelsen m.fl. Där är tanken att Holmen ska berätta mer om sina planer kring ekoskogen, men också ta in idéer och åsikter från referensgruppen, för att tillsammans forma ekoskogen till något riktigt bra. Sen är tanken att referensgruppen ska träffas 1 gång/år för att utbyta tankar och idéer.

Gällande de fyra våtmarker som Holmen har påbörjat så är deras förhoppning att i år hinna lägga munkar i tre av dem. Det beror helt på hur lång tid det tar med leveransen av munkarna. En munk är en anordning som används för att reglera inloppet eller utloppet till en damm. Alltså hur mycket vatten det ska vara i dammen.

Läs hela inlägget »

I samband med bytet av vägtrummorna som leder Vedaån under E4:an och gamla E4:an så har det ingått att göra en inventering av tjockskalig målarmusslan
 (Unio crassus). Sportfiskarna som har utfört inventeringen innan själva bytet har hittat 340st målarmusslor nedströms gamla E4:an, en sträcka på 20-30m. Dessa musslor har flyttats uppströms E4:an. I samband med flytten av musslorna kollade man även en liten sträcka uppströms E4:an.  Där hittade man ytterliggare 150st målarmusslor. Så totalt har man hittat 490 musslor.  Det har även konstaterats att det finns målarmusslor i själva vägtrumman som ska bytas. Trummorna kommer att spolas och allt material kommer att silas genom ett nät/galler. På så sätt kan man rädda och flytta fler musslor. 

Länsstyrelsen flyttade musslor 2016 från nedre delarna av vedaån (nedströms E4:an) till inloppet (Baggebol). Fytten var en åtgärd inom Målarmusslans återkomst (uc4life).Där har man konstaterat att av de 30 man flyttade har 20 överlevt, 3 dött och resten okänd status vilket är positivt.

Målarmussla i olika storlekar som hittades 0-20m uppströms E4:an
Målarmussla i olika storlekar som hittades 0-20m uppströms E4:an
Läs hela inlägget »

Bild tagen med drönare vid badplatsen (Baggebol) en sommarkväll.

Läs hela inlägget »

Olle Lindén delar med sig av observationer kring skarv i Likstammen. Han skriver följande "Just nu har vi ett 35-tal skarvar just nu i södra delen av sjön. De drar runt och fiskar intensivt tillsammans. På de senaste åren har vi sett allt flera. Speciellt på hösten. Ibland flockar på ett hundratal. Kanske har vi häckning på gång..."

Någon mer som har sett mer eller mindre skarv i likstammen under de senaste åren? Kommentera gärna.

Läs hela inlägget »
Etiketter: skarv
Alf Lettesjö delar med sig av en bild på en Storskarv som han fotade vid Fräkenkärret. Det är en ungfågel av skarv, Kanske spanar den in ny plats att bosätta sig på skriver Alf.
Läs hela inlägget »

Holmen skog ska anlägga fyra nya våtmarker kring Likstammen. De har nu avverkat skogen där de ska anläggas vid tre av platserna. Det är rena granplanterngar som avverkats och kommer nu att ersättas med våtmarker. Platserna där våtmarkerna ska anläggas heter: Länsmanskärret, Gubbängen, Svarthålet och Kärrstuskogen. Det är en fantastisk naturvårdsinsats Holmen gör genom att anlägga dessa våtmarker. Här kommer några bilder från platserna där avverkningarna nu har skett innan dämningar kommr att påbörjas. Memorera nu dessa bilder och kom ihåg de när en vattenspegel möter era blickar.

 

Länsmanskärret.
Länsmanskärret.
Gubbängen.
Gubbängen.
Svarthålet.
Svarthålet.
En enkel karta över de tre våtmarkerna där avverkning nu skett.
En enkel karta över de tre våtmarkerna där avverkning nu skett.
Läs hela inlägget »

Johan Ahl, som är en av våra medlemmar, delar med sig av en observation kring en vattenväxt som han anser har ökat vid hans brygga. Den ligger vid Gubbängsudden. Någon som vet vad det är för vattenväxt? Visar denna växt på något tecken på sjön status?

Läs hela inlägget »
Etiketter: vattenväxt

25 personer hade tagit sig till ängen vid stora Brandsbol för att svinga sina liar, räfsa  och hässja hö. Alla gjorde ett fantastiskt jobb och ängens blommor log och tackade för den fina naturvårdsinsatsen.

Läs hela inlägget »

Olle Lindén delar med sig av en vacker solnedgång han fick njuta av häromkvällen.

Läs hela inlägget »

Jan Bjökman delar med sig av fina bilder på Likstammens karaktärsfåglar. Tack till de fina bilderna Jan.

Läs hela inlägget »

En dag på sjön bjöd på fina naturupplevelser.  Betande fjällkor som njöt av lugnet nere vid Likstammens strandkant, tre fiskgjusar som jagade tillsammans, åtta storlommar som kom i flock och en häger som kom flygandes stillsamt över trädtopparna.

Läs hela inlägget »

Fågelfångst och flyttfågelforskning på Tovetorp den 16 eller 17 september, läs mer under aktiviteter

Läs hela inlägget »

Jan Dahlin delar med sig av sin forskning kring Likstammens namn och dess betydelse. Ni kan läsa mer i det bifogade PDF-dokumentet. Kom gärna med kommentarer och inspel kring era teorier.

Läs hela inlägget »

Trafikverket kommer nu under sommaren (vecka 32) att byta ut de gamla trummorna som leder vedaån under E4 och gamla E4. I samråd med Länsstyrelsen och annan expertis kring utter, fisk och musslor ska hänsyn och förbättringar göras i samband med bytet. Dels ska man anlägga en torrtrumma som gör att uttern kan passera fritt under vägen utan att riskera att bli överkörd. Det innebär att vi kan få en högre aktivitet av utter både i Vedaån och i Likstammen. I samband med bytet ska även hänsyn tas till den tjockskaliga målarmusslan. Kommer fynd av musslor att göras i själva trummorna så kommer de att flyttas till andra delar av ån.

Läs hela inlägget »

En kväll i musikens tecken fick 130 personer njuta av i de härliga sommarluften. Vid Torpesta kvarn klingade tonerna vackert ut över Likstammen.

Läs hela inlägget »

I hagarna vid Timmermon strövar fjällkorna lugnt och stillsamt. Nattviolens  tid är nu och samspelet med korna visar upp naturens fantastiska lag.

Läs hela inlägget »

Från och med idag sitter två skyltar uppe vid Likstammens badplats (Baggebolviken). Den ena skylten beskriver Likstammen och dess omgivning. Den andra skylten informerar om Vedaån och den tjockskaliga målarmusslan. Har ni vägarna förbi så åk gärna ner och läs mer. Det är Länsstyrelsen som har satt upp skyltarna med godkännande från kommunen m.fl. 

Läs hela inlägget »

Från och med idag pryder den här fina informationsskylten parkeringen vid Timmermons naturreservat. För den nyfikna rekommenderas ett besök i reservatet där man kan skåda den utförda naturvårdsåtgärden som gjordes i vintras samt ströva i en fin gammelskog.

Läs hela inlägget »

Idag beslutades ett nytt naturreservat som delvis är inom Likstammens avrinningsområde. Reservatet heter Vargmossarna och är på 300 hektar. Ni kan läsa mer om beslutet och reservatet i PDF-filen. Finns även en länk till pressmeddelandet länsstyrelsen gick ut med idag, se det här

Läs hela inlägget »

Dag Forselius på Långvik delar med sig av något alldelles extra. En påfågel ha slagit sig till ro vid hans stuga Långvik. Vems kan den vara? "Den får gärna stanna, syrenerna har ju blommat ut så lite färgprakt skadar inte" skriver Dag.

Läs hela inlägget »

Alf Lettesjö delar med sig av följande: "Nu blommar jungfrulinet vid Fräkenkärret och man kan nu också höra kvittret från sävsångaren ute i vass-och videriket".

Läs hela inlägget »
Ett 30-tal medlemmar hade samlats vid Stora Brandsbol för att följa med på en floravandring i natura 2000-området. Hans Sandberg från Länsstyrelsen berättade om historiken kring ängar och vilken betydelse de haft för både bonden och floran i landskapet. Vidare visade Hans på ett flertal blommor och gräs som gick att hitta på marker som hävdats på olika sätt genom åren. Förhoppingen är att det ska bli en fortsatt årlig hävd av ängsmarkerna i form av slåtter där föreningen har en roll. Det avslutades med en härlig fikastund med en fin vy utöver de vackra ängsmarkerna. Ett stort tack till Hans Sandberg som bjöd på en givande och intressant resa i ängarnas värld.
Läs hela inlägget »

Lördagen den 13/5 hade ett 30-tal medlemmar samlats vid Timmermons naturreservat för att få lyssna till Olle Lindén och Robin Pettersson. Syftet med exkursionen var att visa på de naturvårdsåtgärder som gjorts i reservatet samt på Olles privata mark. Målet med åtgärderna har varit att återskapa de gamla betesmarkerna som tidigare dominerat landskapet. Under turen visades även kulturlämningar som hittades i samband med restaureringsåtgärderna. I den vackra hagen som går längs med Likstammen fikades det flitigt i det vackra vårvädret.

 

Läs hela inlägget »

En ladusvala sågs för första gången i år vid Timmermon den 6/5. Rapporterat av Olle Lindén.

Läs hela inlägget »

tre stycken individer av svart-vit flugsnappare jagade varandra kring en holk vid Timmermon. Inrapporterat av Olle Lindén den 2/5.

Läs hela inlägget »

Göran Håkanson delar med sig av fina bilder på en sparvuggla och två tranor. Han skriver följande:
"Sparvugglan fotade jag ovanför Torpesta inte långt ifrån Fräkenkärret.
Den kom så snällt och satte sig när jag visslade på den. En magisk upplevelse och första gången
som jag ser en sparvuggla faktisk.
Tranorna fick jag syn på vid promenad på en höjd vid Fräkenkärret den 21:a april."

Läs hela inlägget »

Tornfalkar kan nu bosätta sig vid Timmermon - Jakob Lindén har just satt upp holken, en av fyra på olika platser nära Timmermon

Läs hela inlägget »

Vacker himmel över bästa sjön. Inskickat av Olle Lindén.

Läs hela inlägget »

Sprang över en studie som handlar om ekorrar som studerades på Malma ö mellan åren 1968-1972. Undersökningen studerade ekorrarnas rörelser, aktivitet och födosök samt val och utnyttjande av boplatser. Läs mer i PDF-filen.

Läs hela inlägget »

I helgen var det dags för ett besök vid Utnäsets naturrerservat. Vädret var förhållandevis bra men träden svajade och knakade i blåsten. Turen gav på fina naturupplevelser i form av blommande blåsippor/vitsippor, en nyligen bäverfälld jätteasp, två fina storlommar som fiskade i sjön och en havsön som kom seglandes. Det finns även en fornborg att skåda med magnifik utsikt och fält med jättegryor men den besöktes inte under denna tur. Rekommenderar verkligen en tur till Utnäset. Turen genomfördes av Robin Pettersson, Louise Ohlén och Agnetha Pettersson.

En beskrivande skylt över reservatet
En jätteasp som bävern nyligen fält.
Fin tur för familjen som på bilden. En tre månaders gammal bebis första skogstur, det ska börjas i tid.
Fin tur för familjen som på bilden. En tre månaders gammal bebis första skogstur, det ska börjas i tid.
Vacker utsikt från lunchstället
Den vackra storlommen som är en karaktärsfågel för Likstammen
Läs hela inlägget »

Kommunbygderådet som rör Ludgo, Runtuna, Lid och Spelvik har gjort två fina reportage från två av föreningens aktiviteter. Den ena när Per Folkeson och Hans Ahnlund pratade om naturvårdsbränningen vid Fräkenkärret och den andra om praktisk naturvård vid Timmermon. Vi tackar kommunbygderådet för de fina reportagen. Läs mer i PDF-dokumentet här nedan.

Läs hela inlägget »

Nu finns årsberättelsen inklusive resultaträkning, balansräkning, revisionsberättelse och noter från kassören tillgängligt att läsa.

Läs hela inlägget »

Olle Linden skriver: "Annandag påsk, ett plötsligt snöoväder drabbade mig under gren/kvist röjning/bränning där jag försöker restaurera den gamla ängsmarken vid Timmermon."

Läs hela inlägget »

En havsörn anföll en flock grågäss som låg på vattnet. Anfallet misslyckades och örnen hamnade i vattnet ett par sekunder varefter den satt en bra stund på en gren och hämtade sig. Denna händelse inträfade vid Timmermoviken och rapporterades av Olle Lindén.

.

Läs hela inlägget »

Från och med nu kan du som medlem betala medlemsavgiften via swish. Du behöver bara swish i din mobil eller surfplatta. Sen med några knapptryckningar kan du enkelt föra över medlemsavgiften till föreningen. Numret du ska ange är följande 0763935737.

Hälsar styrelsen

Läs hela inlägget »

Nyhetsarkiv