2024 > 01

Likstammens Miljövänners styrelse har beslutat att tilldelar föreningens miljöpris till Sanna Strömberg för hennes personliga engagemang för området runt Likstammen och hennes initiativ i sin funktion som naturvårdsansvarig på Holmen skog som lett till olika åtgärder så som inhägnad blomsteräng som gynnar pollinerande insekter (i samarbete med Länsstyrelsen och familjen Silfverblad), våtmarker, uppsättandet av fågelholkar för talltitor och andra hålhäckande fåglar samt inventering av fågelpopulationer i Likstammens närområde.

Överlämnandet skedde med fika på Torpesta med representanter från styrelsen då Sanna nu i helgen flyttar upp till Vemdalen och hennes nya jobb på Holmen i Härjedalen.

Läs hela inlägget »

Den 20/1 anordnades viltspårning under Alf Lettesjös ledning. Trots prognos från SMHI om tvåsiffriga minusgrader behagade kung Bore hålla sig i skinnet. Spårpatrullen bestående av Alf och Henrik Lettesjö, Bertil Fransson och Olle Grönberg hade en trevlig förmiddag i endast -8 grader.
Snöns beskaffenhet var inte optimal för spårning men patrullen kan trots detta rapportera spår från dovhjort, vildsvin, räv, hare, ekorre och möss. Utöver spår från fyrfota djur obseverades även en gammal havsörn, uppskattningsvis 4 korpar, några nötveckor och talgoxar.

Läs hela inlägget »

SVT har i sin godhet valt att återigen göra "Fiskarnas rike" tillgänglig på SVT Play. Passa på att se den nu när det ändå är för kallt för att gå ut.

Läs hela inlägget »

Nu gör vi sommaruppehåll för aktiviteterna, men återkommer med nya tilldragelser redan i augusti.

/Styrelsen

Nyhetsarkiv