2024 > 04

Vi har glädjande nog fått in ett par rapporter gällande grod- och paddlek!

Stefan Silfverblad har rapporterat in förekomst av åkergrodor i viltvattnet vid Torpesta Näs.

Jan Dahlin ger följande rapport från Bodalen.
"Rapporterar just grodor till artdatabanken enligt ert mailförslag.
I viken nedanför Bodalen har det i alla år varit grodkonsert i några dygn runt den tionde april. Så även i år.
Både vanlig groda och vanlig padda konserterar.
De är dock omöjliga att räkna, eftersom dom döljer sig effektivt under vattnet.
Men av ljuden att döma är det absolut fler än tio grodor, och något färre paddor. Ganska stabilt genom åren.
Möjligen har jag också någon gång hört åkergroda, men det är tveksamt."

Jan har även en otacksam fladdermus i sin närhet.
"PS En fladdermus som övervintrat i min vinkällare flög ut just den 10 april. Den fina fladdermusholk som jag satt upp väljer den aldrig."
(Kan det vara brist på vin i fladdermusholken som gör att den föredrar källaren månne...?)

Läs hela inlägget »

Olof Lindén rapporterade 1/4 (inget skämt) att Timmermoviken nu är isfri, samt att sädesärlan kommit till Timmermon.

Läs hela inlägget »

SLU / Artdatabanken uppmanar alla att hjälpa till med att inventera groddjuren.
Vi bör ha minst 30 våtmarker inom Likstammens Naturrike. Dessutom hittar vi ofta groddjur vid sanka sjöstränder.
Artdatabanken ber oss besöka dessa områden för att försöka upptäcka grodor och salamandrar och lyssna om vi hör pågående grodlek. Gå till denna websida så ser ni hur ni bör göra och hur ni rapporterar:
https://www.artdatabanken.se/artdata-nyheter-kopior/2024/3/hjalp-oss-att-leta-groddjur/
Det vore bra om ni kopierar in oss (Olle Grönberg) på rapporterna så bygger vi upp vår gemensamma kunskap för Likstammens Naturrike.

Läs hela inlägget »

Stadgeenligt årsmöte genomfördes 16/3.
Protokollet från årsmötet

Styrelse:
Olof Lindén (ordförande)
Cilla Kullberg
Brita Sundelin
Lars Wogel
Hasse Berglund
Olle Grönberg

Valberedning:
Stefan Silfverblad
Christina Bremfält
Robin Pettersson

Revisorer:
Jenny Alm
Ingemar Lindqvist

Läs hela inlägget »

Nyhetsarkiv