2022 > 11

Närmare 40 Miljövänner mötte upp den 12 november på Tovetorps
Forskningsstation, anledningen var att Henrik Ekman bjudits in att föreläsa.

Efter de obligatoriska tekniska problemen, som löstes när den kritiska massan av experter uppnåtts, tog Henrik med oss på en resa från "tyst vår till het sommar".

Henrik som arbetar på SVT Naturredaktionen, är biolog, författare med mera, pratade om svensk miljöhistoria, hur han själv som barn via Fältbiologerna kom att
växa upp med den växande medvetenheten kring miljögifter, övergödning,
skogsbesprutning och klimatfrågan. Många av åhörarna nickade instämmande
när de med hjälp av Henriks ord och bilder själva mindes hur det var när
gulsparv och örnar försvann, sjöar och Östersjön blommade, problemen med
hormoslyr etcetera. Henriks anförande var emellertid också hoppingivande då han
påpekade att många av de akuta miljöproblem som vi ställts inför de senaste
50–60 åren ju faktiskt har hanterats på ett bra sett och mer eller mindre
lösts.

I samband med Föreläsningen delades även Likstammens Miljövänners miljövårdspris ut, priset tilldelades Stefan Silfverblad för hans engagemang för naturvården i Likstammens naturrike. Stefan har bland annat genomfört inventering för ”Blå-grön målklassning” av Likstammens avrinningsområde, och tillsammans med Sven Jakobsson, drivit Vedaåprojektet. I sitt tack nämnde Stefan Mats Berglund, Veda, som satt av 220 ha gammal skog för Naturreservat Stocksund.

Likstammens Miljövänner riktar ett varmt och hjärtligt tack till både Henrik och Stefan!
 

Läs hela inlägget »

Nu gör vi sommaruppehåll för aktiviteterna, men återkommer med nya tilldragelser redan i augusti.

/Styrelsen

Nyhetsarkiv