2018

En stillsam och rofylld skogspromenad vid Likstammens strand är rena medicinen för kropp och själ.

Läs hela inlägget »
Etiketter: vinter, eld, elda, is

Olle Lindén delar med sig av lite bilder från helgens jakt efter julgran på Sotön med korvgrillning. Södra Likstammen är nästan helt istäckt.

Läs hela inlägget »

Ett 15-tal´personer hade tagit sig till Tovetorp för att få lyssna på Anton och Samuel från fågelföreningen tärnan. De berättade om föreningens verksamhet och att de är 300 medlemmar, största fågelföreningen i Sörmland. De engagerar sig i inventeringsuppdrag, naturvårdsuppdrag, svarar på remisser och har en egen app som heter Band (där medlemmar kan rapportera vad de ser för fåglar för att upplysa andra). De berättade om Projekt Skräntärna , ovanliga häckfåglar, förväntade häckningar i Sörmland framöver, årligen ej häckade fåglar, sällsynta fåglar. De berättade kort om Storlommen och fiskgjusen som är ganska frekvent i framförallt Båven. Gällande Likstammen så vet de inte något kring dessa arter. De avslutade med att berätta om artportalen som är en bra hemsida där man kan rapportera in vad man sett för arter och se vad andra har sett, helt klart värt ett besök. Vi tackar Anton och Samuel för deras insats.

Läs hela inlägget »

Sven Jakobsson delar med sig av bilder från sin tur längs Vedaån vid Tuve. Följande skriver Sven "Jag har har besökt den här platsen i stort
sett årligen sen 1977. En unikt fin vattenmiljö med forsande klart
Likstammen vatten. Blev lite bestört när jag ser att vattenflödet nu är nära noll. Har
förstås aldrig sett något liknande och misstänker att det skett en
massiv utslagning av målarmusslor och mycket annat. Kanske har bäverns
aktiviteter räddat en del så att det bildats refuger i bäverdämmena."

Läs hela inlägget »
Etiketter: vedaån

Hans Von Essen (Våtmarksfonden) och Johan Njunjes (Holmen skog) bjöd på en intressant exkursion om våtmarker. Totalt hade ett 20-tal intresserade medlemmar kommit för att lära sig mer om de livsviktiga biotoperna i det fina höstvädret. Hans berättade om Våtmarksfondens viktiga arbete och att de varit med och skapat 7000 hektar (600 våtmarksprojekt) våtmarker än så länge. Han berättade även att man har räknat utifrån dagens penningvärde att man dikat ut för 7 miljarder kronor sen 1800-talet. På den tiden gjorde man det för att överleva samt få bidrag. Idag är synen en helt annan, nu måste vi återskapa våtmarker för att säkra vattenkvalitén och behålla det livsviktiga vattnet i landskapet. Johan Njunjes berättade vidare om Holmens fina satsning på våtmarker inom Likstammens avrinningsområde. I dagsläget har de skapat tre stycken våtmarker (Länsmanskärret, Gubbängsplogen och Svarthålet) som är ca 2-3ha vardera. Alla tre våtmarker är nu rustade med vallar och en så kallad munk som reglerar vattennivån. Vidare har Holmen planterat ek, Oxel och fågelbär runt våtmarkerna för att höja den biologiska mångfalden ytterliggare. Det tar ca två år att få våtmarkerna helt vattenfyllda. Vi hoppas att medlemmar och andra intressenter kommer att hålla koll på hur våtmarkerna utvecklas med fåglar m.m. så att material finns att tillgå från starten. Hans påpekade att det är viktigt att man redan från start dokumenterar vad som händer i våtmarkerna. Svarthålet och Gubbängsplogen var de våtmarker som besöktes under förmiddagen. Fika intogs i en varm slutning där deltagarna kunde blicka ut över den blivande våtmarken. Ett stort tack till Johan och Hans för deras fina insats för våtmarkernas återintroduktion för naturvården och för landskapsperspektivet.

Läs hela inlägget »

Olle Lindén fånagde en flygandes havsörn i Timmermoviken.

Läs hela inlägget »

Närmare 30 entusiastiska Miljövänner slöt upp den 23 september för första etappen av föreningens (i fortsättningen) återkommande rundvandring kring sjön. Denna första etapp avsåg start vid badplatsen vid Baggebol med avslutning vid Djupsundet. Vädret var omväxlande, ganska blåsigt efter stormen Knud men uppehållsväder rådde under större delen av vandringen. Gruppen passerade Solvik där Peter Kling bor. Han kom ut och delgav vandrarna en del historier om utvecklingen i trakten samt observationer av varg och lo från de närmare 70 år han bott vid sjön. Vandringen gick norrut förbi Lillsjön vilken dock inte syns från vägen. Kring Lillsjön finns en imponerande hällmarkstallskog med träd som är upp till 500 år gamla. Därefter gick vandringen till torpet Stocksund som nu äntligen håller på att restaureras efter decennier av förfall. Här berättade Robin lite om historien kring Veda och Stocksund ifrån dokument han hittat på muséet i Nyköping. I området finns flera gamla ekar, bland annat den sk Lagerbjelkes ek som skall vara 600 år och är 7 meter i omkrets. Vandringen gick vidare upp på toppen av det sydliga berget vid Djupsundet. Här intogs medhavd matsäck. Först duggregnade det lite men så bröt solen fram och ca 250 tranor flög sjungande över gruppen Miljövänner som också jublade. Från Djupsundet anträddes återfärden vilken företogs med flytbrygga för en del deltagarna..

Läs hela inlägget »

Idag tog jag och dottern oss till det nybildade naturreservatet Tegelbrukshagen i nordöstra Likstammen. Vi följde från grusvägen in i reservatet en gammal urgröpt stig/väg. Först undrar jag varför den är så urgröpt? vägen leder oss fram till en gammal stengrund som ligger vid en bäck. Det är en gammal såg som en gång i tiden har försörjt bönderna med plank. Anledningen till den urgröpta vägen är nog att man där drog fram timmer till sågen. Turen fortsätter genom 100-årig granskog där fler lågor berikar marken. Efter ett tag kommer vi fram till en kulturmark, en nedlagd åkermark som planterats igen med gran. I de så kallade brynen står flera grova och fina aspar men som har stor konkurrens mot granarna. Vi fortsätter fram till Likstammens strand och hittar ett fint ställe att inta fikat på. Här blickar vi ut över den fina sjön och hör någon form av tärnor längre bort. Vi fortsätter turen genom medelålders tallskog som  är planterad för ca 50 år sen. Plötsligt dyker några jätteekar upp mitt i skogen. Tidigare kuturmark som varit viktiga betesmarker för bondens djur. Flera av ekarna är akut hotade och bör frihuggas kring inom kort. Vi kommer fram till en gammal nedlagd färdväg som leder oss ner till sjön igen. På sidan om vägen är det större utgrävda gropar som inte ser naturligt ut. Vägen har lett oss fram tlll en ruin där det för ca 100 år sen låg ett tegelbruk. Efter ett par timmar är vi åter tillbaka vid bilen och har fått fina upplevelser från det nya reservatet.

Helt klart värt ett besök för dem som vill få både natur- och kulturupplevelser. Delar med mig av lite bilder från turen.

Läs hela inlägget »

Nu har de första näten tagits upp med syfte att analysera ett 30-tal abborrar. Målet med projektet är att få en bild av hur mycket miljögifter fisken i Likstammen innehåller. Här kommer lite bilder från fisket.

Läs hela inlägget »
Etiketter: projekt

Ett 20-tal intresserade personer hade kommit för att lära sig mer om att bemästra den svåra liekonsten vid Grindvik/Stora Brandsbol. Monica Gustavsson (liemästare), Karl-Joel Sundholm och Hans Sandberg berättade om ängar samt visade olika liar, inställningar för en lie, hur man sköter en lie, teknik när man slår m.m. Sen var det dags att dra igång dagens beting med att slå samt forsla bort allt gräs från ängen. Gunilla Avrén som äger marken fick välbehövligt foder till sina djur i dessa tuffa tider för bönderna. Ett stort tack till alla som var med under dagen och hjälpte till med en fin naturvårdsinsats samt hjälpte bonden med foder till sina djur. Nu kommer bonden att sova gott och hennes djur..

Läs hela inlägget »

Här kommer lite bilder från de våtmarker Holmen skog har anlagt mellan Torpesta och Mellanvik. Totalt rör det sig om fyra stycken. Nu i sommar har man fått munkarna på plats och gjort rejäla dammvallar. Inom kort kommer holmen att stänga munkarna så att vatten börjar fyllas på. Det ska bli mycket spännande att följa denna naturvårdssatsning och se vilka arter som kommer att etablera sig. 

Övriga bilder visar på den tuffa torkan, vackra vyer över Likstammen och ett samhäle med bålgetingar.

Läs hela inlägget »

Helena Fredriksson skriver:

Sedan någon vecka tillbaka har vi gröna alger invid stranden och vi kan se myriader av små planktonprickar även långt ut i sjön, i hela Dalsjöviken. Det måste väl bero på värmen? Finns det i andra delar av likstammen och vet någon om det är giftigt?

Läs hela inlägget »

Olle Lindén delar med sig av två bilder från Likstammen.

Bergkorsörten (Senecio sylvaticus) är en pionjärart som nu står tät på de områden som avverkats och håller på att omvandlas till hagmark.

Bild tagen norrut från sundet söder om Biholmen. 

Läs hela inlägget »

17 tappra miljövänner mötte upp till exkursionen den 12 juli. Vandringen gick till Utnäsets Natureservat på udden nära Lundbynäs. Temperaturen som på förmiddagen närmat sig 30 grader hade dessbättre sjunkit något på grund av ett regn kort innan vandringen började. Johan von Platen som bor på Lundbynäs mötte oss och berättade lite om historien kring platsen samt följde med på vandringen som ciceron. Vi vandrade genom en granplantering som tyvärr dominerar mycket av reservatet och där floran är väldigt artfattig. På denna mark var det en gång hagmark vilket man fortfarande såg spår av i form av bland annat blåsippsblad här och där. Det är synd att se ett område som kunde varit vackert och artrikt om det hade skötts om bättre. Deltagarna klättrade upp på bergsknallarna och beskådade några av de jättegrytor som finns i området. Kaffepausen togs på den högsta höjden ovanför Axalaviken med fantastisk utsikt söderut över Likstammen. Mitt emot oss ligger gården Fräkenvassen mycket vackert. Under pausen berättade Robin om diverse frågor med koppling till de olika spännande namn som finns på öar och grund i Likstammen, samt förstås namnet Likstammen. Olof redogjorde för föreningens respons till Holmen Skog angående deras “Ekoskog”-planer. På vägen tillbaka besåg deltagarna den stora fornborgen som ligger i anslutning till det högsta berget i området..

Läs hela inlägget »

De allra yngsta njuter av frukost vid Likstammens strand. 

Läs hela inlägget »

Olle Lindén hittade just en vattennäbbmus på en stig nere vid stranden. Gissningsvis har en katt tagit den.
.

Läs hela inlägget »
Etiketter: vattennäbbmus

Bygg ett vildbihotell och rapportera in det. Läs mer genom att klicka på länken.

https://m.naturskyddsforeningen.se/bivanlig/

Läs hela inlägget »

Den 5/6 upptäckte Robin Pettersson färsk utterspillnig vid Torpesta kvarn, se bild. Tydlig doft av viol/fisk och rester av fiskben och fiskfjäll i spillningen.

Läs hela inlägget »

Louise Ohlén delar med sig av två bilder på en skräddare och någon form av snäcka (vet någon vad det är för art?).
 

Läs hela inlägget »

Här kommer en glädjande nyhet om uttern. Hans Ring har observerat utterspillning på en av stenarna som ligger i utterpassagen som går under E4:an längs Vedaån. Det var förra sommaren som trafikverket bytte trummorna som leder Vedaån under E4:an. I samma veva passade dem på att lägga en utterpassage under E4:an. Här kan ni se två bilder på utterspillning i den passagen som Hans Ring har tagit. Jättekul, nu hoppas vi att uttern blir mer frekvent i Vedaån och vidare upp i Likstammens avrinningsområde.

Läs hela inlägget »

Jan Dahlin har observerat ett 30-tal Sjöhjortron och sett en Makaonfjäril vid Bodalen. Några bilder på Sjöhjortron har Jan skickat in som ni kan se här. Den är idag med på rödlistan (NT =nära hotad), läs mer om den här https://artfakta.artdatabanken.se/taxon/232917

Läs hela inlägget »
Etiketter: sjöhjortron

Den senaste bränningen som Holmen skog gjorde vid Långvik/Bodalen/Djupsundet resulterade snabbt i fina resultat. Hans Ahnlund som är en mycket kunnig på insekter fotade en Sotsvart praktbagge några dagar efter bränningen. Det var en hona som var i full färd med att lägga ägg i en bränd björk. Jättekul när resultaten kommer så snabbt.

Läs hela inlägget »

Södermanlands nyheter har gjort ett reportage kring de körskador som uppstod i samband avverkningar vid Långvik, Timmermon och Bodalen. Läs mer här

Läs hela inlägget »

15 personer hade samlats vid Torpesta Näs för att få lyssna på Stefan Silfverblad och få en guidad tur i omgivande marker vid Likstammen. Temat var Global naturvård och deltagarna fick höra hur viktigt det är att naturen får klara sig på egna ben och vilka effekter vi människor har när vi rubbar den. Vidare berättade Stefan bl.a. om vårmarkers viktiga funktion för landskapet, arters betydelse, humlornas viktiga arbete för den biologiska mångfalden, trädslaget sälgens viktiga frukost i början av våren, fjädermyggens kläckning och mat för fåglar, hackspettarnas rikedom då det fungerar som så kallade paraplyarter (finns det många olika arter av hackspettar i en skog så innehåller den fina naturvärden och en viktig variation). Deltagarna fick lära sig mycket om hur och varför miljövård är viktigt för klimatet och för att vi ska överleva. Vi riktar ett stort tack till Stefan och Yvonne Silfverblad som bjöd på en fin guidning, kanonväder och mycket gott fika.

Läs hela inlägget »

Klarblå himmel, ostlig vind och värmande sol rådde när naturvårdsbränningen vid Djupsundet skulle påbörjas. Inställningen var optimistisk från bränningsentreprenören när brännkannan började göra sitt jobb. Inom kort var branden i full gång och flera toppbränder i granar började ta fart. Två personer från bränningsteamet övervakade bränningen från sjön i kajak och kanot. Resten av teamet tände på och säkrade värdefulla trädd m.m. med vatten så de klarade sig från branden. Det är Holmen skog som avsätter del av sin skogsmark till naturvårdsändamål.

En mycket lyckad bränning som ska bli mycket intressant att följa från år till år. Fler bilder från bränningen kommer inom någon vecka. Här nedan kan ni se en filmsnutt och bilder från dagen.

Läs hela inlägget »

Holmen skog utförde idag den 10 maj en naturvårdsbränning med hjälp av bränningsentreprenörer mellan torpet Riset och Torpesta. Bränningsledarens ord efter bränningen var att luftfuktigheten var något för hög och att det var för lite bränsle (humus, ris och annat som får elden att blossa upp). Det resulterade i att det blev dålig fart i bränningen och att det inte brann så hårt som var önskat. Hur som helst så har vissa granar fått en del brandskador vilket förhoppningsvis gör att de dör. Resultatet kommer att visa sig om något år då man kan se hur många av granarna som överlevt. På tur står ett område mellan Bodalen och Långvik, när det ska brännas är ännu oklart. Beror helt på väder och vind. Roligt och tacksamt att Holmen utför dessa naturvårdsbränningar. Ett viktigt steg i naturvårdsarbete runt Likstammen och för den biologiska mångfalden. Här nedan kan ni se ett bildspel från delar av bränningen.

Läs hela inlägget »

De förödande effekterna av Holmen Skogs avverkning kan nu ses i trakten av Bodalen, Långvik och Timmermon. Hundratals meter av meterdjupa diken kommer fyllda med vatten och lera i spåren efter maskinerna kommer att synas i decennier framåt. Ett skandalöst exempel på illa planerad skogsskötsel, detta i Likstammens omedelbara närhet.

 • Mats Heggestad • 6 maj 2018 09:17:50
  Med erfarenhet av mycket stora avverkningar i Härjedalen och i Västerbottens kustland har jag aldrig tidigare sett motsvarande körskador, som de som nu uppträder runt Timmermon.

  Avverkningen som torde omfatta drygt 1 000 fub är inte orsaken till körskadorna, då skördare går en gång över området. Skördare har också möjlighet att utbytta riset för att förstärka sin färdväg.

  Aktuella skador har uppkommit genom skotarens upprepade vändor från skog till avlägg vid väg. Kanske 100 vändor i tjäl- och vattensjuk mark.

  För Holmen som är FSC certifierad borde skadorna aldrig ha uppträtt.

  FSC är ett verkningslöst instrument om;

  - planeringen är undermålig
  - arbetsledningen är undermålig

  Jag föreslår att styrelsen bjuder in Holmen för en diskussion om hur Likstammens och Holmens intressen kan jämkas ihop.

  Förhoppningsvis är det sista gången som vi ser körskador av detta slag inom Likstammens avrinningsområde.
  - kontrollen är undermålig

Läs hela inlägget »

Vad hör ni för fågelarter och vilka växter har ni sett under maj månad?

14 maj - 18 svarthakedoppingar kämpar just nu om de bästa reviren i Doppingvattnet vid Torpesta Näs.
1 maj - Göken gol vid Stenstugan. Rapporterat av Anna-Tora Alm
1 maj - Tre tallbitar i en av björkarna i torpesta by. Rapporterat av Cilla Kullberg

 

Läs hela inlägget »

ett 20-tal medlemmar hade tagit sig till Tovetorp för att medverka på årsmötet och få en guidad tur på forskningsstationen av Sven Jakobsson. Under årsmötet presenterades ekonomin i föreningen, nyheter på hemsidan, pengar som föreningen fått till nytt projekt, utterprojektet, Likstammens naturrike m.m. (Ni kan läsa mer i anteckningar från mötet). Efter mötet fick medlemmarna en rundvandring vid Tovetorp där Sven Jakobsson berättade om forskningsstationens historia, olika forskningsprojekt och dess resultat samt visade runt vid anläggningen. Föreningen bjöd även på fika som intogs i det varma och sköna vårvädret.

Läs hela inlägget »
Etiketter: årsmöte, tovetorp

Den 20 april lekte gäddorna i närheten av Öster-Malmas badplats. I samband med detta ropade storlommen så det ekade över sjön, mäktigt och vackert. Även sälgen stor i full blom och humlor, bin, andra insekter livnär sig på den viktiga födan sälgen erbjuder. Härligt med ännu mer vårtecken som bara exploderar i vårvärmen.

Läs hela inlägget »

Agnetha Pettersson som är en av våra medlemmar delar med sig av härliga vårbilder från Timmermons naturreservat. Där gick hon och barnbarnet den nya slingan som finns markerad i terrängen.

Läs hela inlägget »

I senaste nyhetsbrevet som Ludgo-Spelviks hembygdsförening skickat ut är ett reportage med från Likstammens Miljövänners senaste aktivitet.

Läs hela inlägget »
Etiketter: nyhetsbrev

I veckan var jag (Robin) på en skogstur mellan stugorna Riset och Fagermon. Under turen upptäckte jag 6st kolbottnar som tydligt syntes i terrängen. Vidare sprang jag på spillning från tjäder på en hällmark. Gick över en nyligen gjord huggning där Holmen skog gjort något bra för naturvården. De har med flit skadat tallar för att skapa harts och kådrik ved samt den tjurved som skapas vid övervallningarna samt påskynda ett naturligt avdöende för vissa individer och på så sätt få mer andel ”naturligt avdöende” död ved. Mitt i skogen på en hällmark hittade jag en gammal sönderrostad tunna, vad kan den ha innehållit mån tro? Det var lite info från min senaste skogstur.

Läs hela inlägget »

Peter Kling vid Solvik delar med sig av lite vårtecken. Sju tranor rastade på Solviks Söräng.

Övriga inkomna vårtecken är: Sädesärla, Fiskjuse och Stenknäck.

- 16/4 Salskrake vid Victoriasjön. Hanne och hona simmar med storskrakar i dammen, inrapporterat av Cilla Kullberg

20/4 lövsångaren anländer till Torpesta kvarn och storlommens läte ekar över sjön. Gäddorna leker vid Öster-Malmas badplats.

Läs hela inlägget »

Här kan ni se agendan för årsmötet som äger rum den 21 april kl:14.00 på Tovetorp.

Läs hela inlägget »

Klockan hade slagit 9.00 denna fina vårvinterdag och tolv personer hade samlats på gårdsplanen vid Lundbynäs. Röjsågar, motorsågar, traktor med släp, fyrhjuling med släp stod redo att utföra naturvårdsröjning i de vackra betesmarkerna runt gården. Ljudet från sågarna ekade ut över Likstammen och ett gäng långfärdsskridskoåkare stannade upp och tittade vad som pågick. Det röjdes uppväxande sly som togs bort för att gynna den känsliga och fina floran som finns i de gamla kulturmarkerna Samtidigt sparades enstaka träd och busksorter som ska bli nästa generations träd/buskar. Det bjöds på mycket gott fika bestående av nybakade bullar/kakor och grillkorv samt kaffe vilket var mycket uppskattat. Det blev en mycket trevlig dag i det fina vädret där mycket blev gjort för naturvården och den biologiska mångfalden.

Läs hela inlägget »

Nu när våren står på intågande kommer mängder av arter att gynnas av sälgen. Det är ett träd/buske som lätt glöms bort då den i mångas ögon betraktas som sly eller ser skräpig ut.  Det många inte vet är att den är otroligt viktig för den biologiska mångfalden. Här kommer lite fakta att memorera:

 • Runt 180 fjärilsarter har sin larvutveckling förlagd till sälg och fullvuxna fjärilar söker nektar i sälgblommorna.
 • Över 276 arter av skalbaggar lever på sälgens blad, knoppar och blommor samt i den döda veden och barken.
 • Inga andra växter lämnar mat till så många olika bladsteklar.
 • Viktig roll som nektar- och pollenproducent under tidig vår för bin inklusive humlor som övervintrat.

Tips till markägare m.fl. på hur man kan sköta sälgen för att få största utbyte för mångfalden:

 • Spara gärna enstaka sälgar i vägkanter samt i åkerbryn. Se till att de blir frihugget runt sälgen så att solen kommer åt.
 • Spara sälgar i gallring och slutavverkning
 • Spara även utvalda sälgar i igenväxande betesmarker. De kommer på sikt ha en mycket viktig roll i mångfaldens arbete.
 • ”döda” sälgar kan se skrapiga ut, spara dessa då de är otroligt viktiga för mångfalden, om inte kör bort dem och lägg på en plats där insekter m.m. kan nyttja den. Elda inte upp veden.
 • Hamla gärna rangliga sälgar som har en liten krona.

Så till sist, gå ut i markerna och gynna sälgen nu när våren står för dörren. Ni kommer att vara en hjälte för den biologiska mångfalden.

Är ni mer intresserade av att läsa om sälgens betydelse för den biologiska mångfalden. Läs då boken Sälg – Livets viktigaste frukost. En jättebra bok men fina illustrationer av Martin Holmer och bra text av Bengt Ehnström.

Sälg - Livets viktigaste frukost- text: Bengt Ehnström. Illustrationer. Martin Holmer
Sälg - Livets viktigaste frukost- text: Bengt Ehnström. Illustrationer. Martin Holmer
Läs hela inlägget »
Etiketter: sälg, bok

En av våra medlemmar Åsa-Lisa Linnman delar med sig av en egenproducerad akvarellmålning av en Göktyta . Det är en spännande fågel, som gärna häckar lågt och ofta i björkträdslågor i hagmarker. Man kan nästan förstå att det är ett utmärkt gömställe om man tittar på fågelns kamouflageteckning. Dessutom sägs det att göktytan vid fara kan sträcka på sig och liksom stelna till och få ett ormliknande utseende. som kan skrämma bort en del fiender.

Har någon sett den i närheten av Likstammen?

Läs hela inlägget »
Etiketter: göktyta, fågel

Åtta tappra medlemmar (exklusive hunden Hasse, även han medlem) tog sig idag till Timmermons naturreservat för att släpa och elda ris. Naturvårdsintasen innebar utglesning av yngre gran i en betesmark för att gynna floran. Under dagen tillverkades även en fågelholk för göktyta med motorsåg i en högstubbe (se bild). Det bjöds på fika, korv och dricka under dagen vilket som alltid smakar bäst utomhus. Ett stort tack till er som var med och gjorde denna fina insats för naturen och för framtiden. Nu hoppas vi att en göktyta hittar till ett nybyggt hem. 

Läs hela inlägget »

Vid 17.30 samlades 15 förväntansfulla medlemmar vid Tovetorp. Cilla Kullberg tog med medlemmarna ut på en ugglesafari kring Tovetorp, Torpesta, Fräkenkärret och Öster-Malma. Vid Torpesta både visade sig och visslade en sparvuggla i skymningen. Den satt fint i en talltopp och alla kunde se den med blotta ögat och mer tydligt i kikaren. Temperaturen låg på runt -10 grader. Safarin avslutades i närheten av Öster-Malma där en kattuggla hoade friskt i mörkret. Ett stort tack till Cilla som berättade mycket intressant om ugglornas värld och fick oss att höra både sparvuggla och kattuggla. Berguven höll sig tyst denna kväll.

Läs hela inlägget »

Idag blev det en tur runt Fräkenkärret i det vackra vädret. Isen låg tjock vilket gjorde att det gick att nyttja den under turen. Mycket spår från djur som var tydliga gick att se i snön. Ett dött vildsvin (påkört) låg på isen som någon flyttat dit för att ge örnarna mat. I övrigt var det välbesökt i naturreservatet då två till människor gick att se under turen gåendes och på skidor. Delar med mig av lite bilder från dagen.

Läs hela inlägget »

Idag fick vi en glädjande nyhet från Holmen skog som planerar att utföra två naturvårdsbränningar i Likstammens näromårde under 2018. Bräningarna kommer att utföras i två områden, den ena på 10 hektar och den andra på 7 hektar. Områdena ligger i deras skogsskifte som kallas "Torpesta" (se bifogad karta där de röda områdena är naturvårdsbräninngarna och de gröna är Holmens skogsskifte).

Bränningarna kommer utföras om och när rätt väderförhållanden råder någon gång under maj-september. Holmen har för dessa två bränningar anlitat bränningsentreprenören ”Falck Natur AB”.

Läs hela inlägget »

Projektet har delvis bedrivits i vedaån för att gynna målarmusslan och för att ge förutsättningar för artrikare vattenmiljöer. Nu har projektet chans att få ett fint pris från EU.   Läs mer om det i artikeln från SN.

Läs hela inlägget »
Etiketter: målarmussla, vedaån

Christine Fredriksson vid Timmermon hörde ikväll en sparvuggla vissla. Tack för observationen. Ugglornas tid är inne, någon mer som hör ugglor om kvällarna?

Läs hela inlägget »
Etiketter: sparvuggla

Idag samlades tolv personer för att lära sig mer om spår i snön och vem som gjort avtrycken. Alf Lettesjö som är medlem i föreningen höll i kursen. Turen utgick från Torpesta kvarn vidare upp emot Fräkenkärret och tillbaka. Några fortsatte sen med bil vidare till Gnestatrakten för att få se färska vargspår. Under turen sågs spår från dovhjort, vildsvin, räv, grävling, ekorre och mus. Ett stort tack till alf Lettesjö som gjorde en fin insats för vår förening

Läs hela inlägget »

Nu på lördag den 3 mars kl 10.00 samlas vi vid Torpesta kvarn för att lära oss spårsnö. Alf lettesjö lär ut oss vilka spår som tillhör vilka djur och hur man ska tänka.

Ta med eget fika och varma kläder!

Välkomna!

Läs hela inlägget »
Etiketter: spårsnö

Olle Lindén hade nu på morgonen besök av en Gärdsmyg vid fågelbordet (Timmermon).  Minus 11 grader och sol. Vad har ni andra för fågelarter vid fågelbordet? Skriv i kommentarsfältet här nedan och dela med er.

Läs hela inlägget »
Etiketter: gärdsmyg

Om det blir rätt väderförhållanden, dvs. nysnö med goda förutsättningar att se spår så blir det ev. av en exkursion i spårsnö. Alf Lettesjö ställer gärna upp och visar oss detta. Som ni förstår så har vi inget datum för detta utan vädrets makter styr när det blir. Håll koll på mailen samt hemsidan där vi meddelar om det blir av.

Läs hela inlägget »

Nu är det bestämt datum, tid och plats för årsmötet 2018.
- Datum: 21 april
- Tid: 14:00
- Plats: Tovetorp

Efter årsmötet kommer Sven Jakobsson att visa runt på Tovetorp och berätta om verksamheten.

Vamt välkomna!

Läs hela inlägget »

Nu gör vi sommaruppehåll för aktiviteterna, men återkommer med nya tilldragelser redan i augusti.

/Styrelsen

Nyhetsarkiv