2022 > 04

Tack till Olof Lindén för bilderna på fiskgjusen som återvänt till Likstammen.

Läs hela inlägget »

Den 9:e etappen av Likstammen runt gick från Torpesta Näs till Kunskapsskogens entré vid Bodalen, sträckan är en del av Holmens kunskapsskog vid Likstammen. Sanna Strömberg, naturvårdsansvarig för Holmens sydliga delar, ledsagade oss under vandringen och intierade oss i Holmens arbete med kunskapsskogar. För intresserade finns det information på Holmens hemsida.
Kunskapsskogen vid Likstammen har vatten i fokus och längs stigen såg vi bland annat exempel på återskapade och nyanlagda våtmarker. Vi fick också en inblick i en munks vardag, d.v.s. hur vattnet i våtmarkerna regleras.
Fikastunden avnjöts i lä från den kyliga, stundtals friska nordanvinden. Under vandringen underhölls vi även av bland annat rödhakar, gärdsmygar, taltrastar och gäss.

Ett varmt tack till Sanna Strömberg för att hon berikade vår vandring!

Läs hela inlägget »

Hjärtligt tack till Cilla Kullberg som delat filmen med de sista tonerna från vinterns is.

Läs hela inlägget »

Som alla vet är klimatförändringen ett pågående faktum.
För att göra något för att minska påverkan lokalt har styrelsen, främst ordf. Olof Lindén, engagerat sig i ett antal idéer varav en nu blir ett pilotprojekt.

Tack vare Olofs praktiska erfarenhet av återbeskogning med mangrove i Nigerdeltat har Länsstyrelsen idag beviljat tillstånd till provplantering av mangrove i Likstammen. Plantering kommer att göras på några noga utvalda platser som regelmässigt översvämmas på våren.

Det är inte bara klimatpåverkan som vi hoppas kunna påverka genom detta projekt, utan även levnadsbetingelserna för den lilla men talrika fisken med det latinska namnet "Harengus Stultus" säger Länsstyrelsen i sitt beslut.

Naturligtvis kan inte styrelsens medlemmar ensamma genomföra planteringen, utan alla medlemmar är välkomna till parkeringen nedanför stallflyglarna vid Öster Malma idag 1/4 kl. 17.

Läs hela inlägget »

Nyhetsarkiv