2023 > 04

Eller kanske vådan av att vara paddhona hade varit en bättre titel på filmen som Sven Jakobsson tagit. Hur som helst så saknar hon inte uppvaktning.

Tack Sven!
 

Läs hela inlägget »

Tack till Cilla Kullberg som låter oss ta del av åkergrodornas lek i Viktoriadammen, enl. Cilla är det några vanliga grodor också som knarrar mer än åkergrodans skällande. Man ser grodorna som vita små prickar på filmen.
 

Läs hela inlägget »

Den 15/4 samlades ett 20-tal miljövänner i Tovetorps aula för att lyssna till dagens föredragshållare Agneta Gussander.

Agneta tog oss med på en resa från slutet av senaste istiden till idag, hon beskrev utvecklingen och trenderna från primitiv odling till renodlad trädgårdskonst. Under resans gång gjordes ett antal besök till Kärret (se bild) där Agneta och maken Magnus omsatt gammal kunskap och äldre tiders trender i praktiken.

Agneta och Magnus ”tidskapsel” Kärret hade allt från ängsslåtter med anor från brons- och järnålder, odling av nyttoväxter i kålgårdar som den bedrevs under tidig medeltid, renässansens och barockens överdåd, 1700-talets återgång till det naturliga, 1800-talets köksträdgårdar och plantskolor till dagens mångfacetterade odling.

Varmt tack till Agneta Gussander för en fascinerande föreläsning!
 

Läs hela inlägget »

Nu gör vi sommaruppehåll för aktiviteterna, men återkommer med nya tilldragelser redan i augusti.

/Styrelsen

Nyhetsarkiv