2024

Ett par exempel på ljudupplevelser under sommaren.
Det första är från Torpesta Näs där Stefan Silfverblad spelat in havsörnar, en vuxen och tre ungfåglar.
Den andra är tiggande hornuggleungar i allén vid Öster Malma.

Trevlig sommar!

Läs hela inlägget »

Den 26 maj gick vi en vandring vid Grindviks äng, och betesmarkerna vid Stora Brandsbol.
I värme och alltmer sol vandrade vi i lövängar och öppna hagar, och beskådade en oerhört rik flora. Samtidigt sjöng svarthättor, ärtsångare och gärdsmyg, medan ett fiskgjuspar blev lite oroliga innan vi vände för att inte störa.
Vid fikat på ängen kom både en mindre guldvinge och en timmerman - en imponerande skalbagge - och förärade oss med besök!
Vi var åtta deltagare plus en glad hund, och hade en trevlig förmiddag.

/Hasse Berglund
 

Läs hela inlägget »

Igår kväll var Samyuktha Rajan som forskar på Tovetorp vid badplatsen vid Bruket och träffade denna utter som kom simmande emot henne!

En fantastisk nyhet som vi tackar Samyuktha för att vi får ta del av och att vi får använda bilden.

Läs hela inlägget »

Årets upplaga av fagningen vid Grindvik var ett samarbete mellan LMV och Naturskyddsföreningen i Daga-Gnesta. Tre miljövänner och fyra naturskyddare, varav två ansåg sig dittvingade och klagade högljudt på missad skärmtid, samlades vid Grindvik 5/5.
Räfsorna ven och sekatören smattrade ackompanjerat av givande samtal och vårivriga fåglars sång.
Att fjolåret var en parentes avseende fagning och slåtter av den gamla betesmarken hade satt sina spår, mängden rosuppslag var häpandsväckande.
Tillställningen rundades av med en uppskattad korvgrillning orkestrerad av Olof  Lindén.

Läs hela inlägget »

Vi har glädjande nog fått in ett par rapporter gällande grod- och paddlek!

Stefan Silfverblad har rapporterat in förekomst av åkergrodor i viltvattnet vid Torpesta Näs.

Jan Dahlin ger följande rapport från Bodalen.
"Rapporterar just grodor till artdatabanken enligt ert mailförslag.
I viken nedanför Bodalen har det i alla år varit grodkonsert i några dygn runt den tionde april. Så även i år.
Både vanlig groda och vanlig padda konserterar.
De är dock omöjliga att räkna, eftersom dom döljer sig effektivt under vattnet.
Men av ljuden att döma är det absolut fler än tio grodor, och något färre paddor. Ganska stabilt genom åren.
Möjligen har jag också någon gång hört åkergroda, men det är tveksamt."

Jan har även en otacksam fladdermus i sin närhet.
"PS En fladdermus som övervintrat i min vinkällare flög ut just den 10 april. Den fina fladdermusholk som jag satt upp väljer den aldrig."
(Kan det vara brist på vin i fladdermusholken som gör att den föredrar källaren månne...?)

Läs hela inlägget »

Olof Lindén rapporterade 1/4 (inget skämt) att Timmermoviken nu är isfri, samt att sädesärlan kommit till Timmermon.

Läs hela inlägget »

SLU / Artdatabanken uppmanar alla att hjälpa till med att inventera groddjuren.
Vi bör ha minst 30 våtmarker inom Likstammens Naturrike. Dessutom hittar vi ofta groddjur vid sanka sjöstränder.
Artdatabanken ber oss besöka dessa områden för att försöka upptäcka grodor och salamandrar och lyssna om vi hör pågående grodlek. Gå till denna websida så ser ni hur ni bör göra och hur ni rapporterar:
https://www.artdatabanken.se/artdata-nyheter-kopior/2024/3/hjalp-oss-att-leta-groddjur/
Det vore bra om ni kopierar in oss (Olle Grönberg) på rapporterna så bygger vi upp vår gemensamma kunskap för Likstammens Naturrike.

Läs hela inlägget »

Stadgeenligt årsmöte genomfördes 16/3.
Protokollet från årsmötet

Styrelse:
Olof Lindén (ordförande)
Cilla Kullberg
Brita Sundelin
Lars Wogel
Hasse Berglund
Olle Grönberg

Valberedning:
Stefan Silfverblad
Christina Bremfält
Robin Pettersson

Revisorer:
Jenny Alm
Ingemar Lindqvist

Läs hela inlägget »

Likstammens Miljövänner har tilldelats Naturskyddsföreningens i Daga - Gnesta miljöpris "Sländan" för 2023 med följande motivering.

"Föreningen Likstammens vänner har under mer än tio år vårdat och värnat sjön Likstammen och dess omgivningar. Genom olika kampanjer och projekt har föreningen bland annat förmått markägaren Holmens skog att skydda den äldre skogen kring sjön, kartlagt miljögifter i Likstammen samt bedrivit slåtter av ängsmarken vid Grindviks kvarn. Föreningen har dessutom genom vandringar och föredrag spridit kunskap om områdets flora och fauna och inspirerat många att besöka sjön och bekanta sig med områdets skyddsvärda natur. Föreningen har också engagerat sig i ärendet som gäller den planerade bergtäkten vid Stora Lundby och lämnat eit knivskarpt yttrande som borde mana till eftertanke."


Cilla Kullberg och Olle Grönberg tog emot priset som representanter för LMV vid Naturskyddsföreningens i Daga - Gnesta årsmöte den 20/3. där det också gavs tillfälle att presentera vår fina förening för årsmötesdeltagarna.

Priset består dels av ett diplom, och dels ett penningpris som kommer att användas till natur- och miljövårdens fromma

Ett ödmjukt, varmt och hjärtligt tack till Naturskyddsföreningen i Daga - Gnesta från Likstammens Miljövänner för den hedersamma utmärkelsen!
 

Läs hela inlägget »

Hjärtligt tack till Cilla för att du delar med dig av bilder från vårens ankomst.

"Fin men kall och blåsig eftermiddag idag vid Gubbängsudden: Isen håller på att gå upp och 4 havsörnar i sikte över vindskyddet (se bild, de syns alla 4 på första bilden)"
 

Läs hela inlägget »

Den 17/2 höll Nils Ljunggren från Sportfiskarna föredrag om "Fiskeglädje och fiskevård", en tilldragelse som lockade ett 30-tal miljövänner till aulan på Tovetorp.

Sportfiskarna – Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund är en drygt 100 år gammal organisation med 72 000 medlemmar, 70 fast anställda,  5 regioner och 11 kontor. Förening torde dock kunna växa en hel del då ca 1,6 miljoner svenskar fiskar.
Sportfiskarna arbetar för hållbart fiske i frisk vatten
 
Sörmlandskontoret där Nils och Viktor arbetar har 16 anställda. De jobbar mycket  med restaureringsprojekt, dvs man återställer vattendrag i landskapet. Av de våtmarker som fanns i början av 1900-talet är nu 70-90% utdikade. Dessutom har man kulverterat (täckdikat), rätat bäckar och åar, något som fått till följd att den biologisk mångfalden tagit stor skada.
Att ställa sakernas ordning till rätta igen är oftast något som tar lång tid, bland annat på grund av uråldrig lagstiftning (från förra sekelskiftet) som prioriterade direkt ekonomisk nytta, svårigheter att hitta finansiering och ibland även trångsynta markägare.  

Ett annat problem som Sportfiskarna är engagerade för att så långt möjligt råda bot på är små, ofta olönsamma, vattenkraftverk. I Sverige finns ca. 2000 vattenkraftverk, utav dem räknas ca. 1660 som små. De små vattenkraftverken utgör alltså 83% av alla vattenkraftverk, men producerar endast 0,7% av den vattenkraftsproducerade elen.
Ett lysande exempel på resultatet av detta arbete är Nyköpingsån, där 4 av 5 kraftverk kommer att försvinna och vid det 5:e kommer att ordnas så att fisk kan vandra fritt förbi. Detta kommer att ge möjlighet för lax, öring, ål med flera att vandra upp i det stora avrinningsområdet, över 3600 km2 (betydligt större än hela Gotland).
 
Man har också pedagogisk verksamhet, dvs man introducerar skolbarn till livet under vattenytan. ”Skolbäcken” kallas arbetet.
 
Trofiska kaskadeffekter uppstår när topp-predatorer fiskas upp. Som ett resultat ser vi nu i Östersjön att spiggen har tagit över och dominerar kustvattnet – nu minst 10 ggr vanligare än för 25 år sedan. Spiggen äter ägg och yngel av gädda, abborre, sill, med mera.
 
Hjärtligt tack till NIls Ljungren!
 

Läs hela inlägget »

Likstammens Miljövänners styrelse har beslutat att tilldelar föreningens miljöpris till Sanna Strömberg för hennes personliga engagemang för området runt Likstammen och hennes initiativ i sin funktion som naturvårdsansvarig på Holmen skog som lett till olika åtgärder så som inhägnad blomsteräng som gynnar pollinerande insekter (i samarbete med Länsstyrelsen och familjen Silfverblad), våtmarker, uppsättandet av fågelholkar för talltitor och andra hålhäckande fåglar samt inventering av fågelpopulationer i Likstammens närområde.

Överlämnandet skedde med fika på Torpesta med representanter från styrelsen då Sanna nu i helgen flyttar upp till Vemdalen och hennes nya jobb på Holmen i Härjedalen.

Läs hela inlägget »

Den 20/1 anordnades viltspårning under Alf Lettesjös ledning. Trots prognos från SMHI om tvåsiffriga minusgrader behagade kung Bore hålla sig i skinnet. Spårpatrullen bestående av Alf och Henrik Lettesjö, Bertil Fransson och Olle Grönberg hade en trevlig förmiddag i endast -8 grader.
Snöns beskaffenhet var inte optimal för spårning men patrullen kan trots detta rapportera spår från dovhjort, vildsvin, räv, hare, ekorre och möss. Utöver spår från fyrfota djur obseverades även en gammal havsörn, uppskattningsvis 4 korpar, några nötveckor och talgoxar.

Läs hela inlägget »

SVT har i sin godhet valt att återigen göra "Fiskarnas rike" tillgänglig på SVT Play. Passa på att se den nu när det ändå är för kallt för att gå ut.

Läs hela inlägget »

Nu gör vi sommaruppehåll för aktiviteterna, men återkommer med nya tilldragelser redan i augusti.

/Styrelsen

Nyhetsarkiv