2024

Den 17/2 höll Nils Ljunggren från Sportfiskarna föredrag om "Fiskeglädje och fiskevård", en tilldragelse som lockade ett 30-tal miljövänner till aulan på Tovetorp.

Sportfiskarna – Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund är en drygt 100 år gammal organisation med 72 000 medlemmar, 70 fast anställda,  5 regioner och 11 kontor. Förening torde dock kunna växa en hel del då ca 1,6 miljoner svenskar fiskar.
Sportfiskarna arbetar för hållbart fiske i frisk vatten
 
Sörmlandskontoret där Nils och Viktor arbetar har 16 anställda. De jobbar mycket  med restaureringsprojekt, dvs man återställer vattendrag i landskapet. Av de våtmarker som fanns i början av 1900-talet är nu 70-90% utdikade. Dessutom har man kulverterat (täckdikat), rätat bäckar och åar, något som fått till följd att den biologisk mångfalden tagit stor skada.
Att ställa sakernas ordning till rätta igen är oftast något som tar lång tid, bland annat på grund av uråldrig lagstiftning (från förra sekelskiftet) som prioriterade direkt ekonomisk nytta, svårigheter att hitta finansiering och ibland även trångsynta markägare.  

Ett annat problem som Sportfiskarna är engagerade för att så långt möjligt råda bot på är små, ofta olönsamma, vattenkraftverk. I Sverige finns ca. 2000 vattenkraftverk, utav dem räknas ca. 1660 som små. De små vattenkraftverken utgör alltså 83% av alla vattenkraftverk, men producerar endast 0,7% av den vattenkraftsproducerade elen.
Ett lysande exempel på resultatet av detta arbete är Nyköpingsån, där 4 av 5 kraftverk kommer att försvinna och vid det 5:e kommer att ordnas så att fisk kan vandra fritt förbi. Detta kommer att ge möjlighet för lax, öring, ål med flera att vandra upp i det stora avrinningsområdet, över 3600 km2 (betydligt större än hela Gotland).
 
Man har också pedagogisk verksamhet, dvs man introducerar skolbarn till livet under vattenytan. ”Skolbäcken” kallas arbetet.
 
Trofiska kaskadeffekter uppstår när topp-predatorer fiskas upp. Som ett resultat ser vi nu i Östersjön att spiggen har tagit över och dominerar kustvattnet – nu minst 10 ggr vanligare än för 25 år sedan. Spiggen äter ägg och yngel av gädda, abborre, sill, med mera.
 
Hjärtligt tack till NIls Ljungren!
 

Läs hela inlägget »

Likstammens Miljövänners styrelse har beslutat att tilldelar föreningens miljöpris till Sanna Strömberg för hennes personliga engagemang för området runt Likstammen och hennes initiativ i sin funktion som naturvårdsansvarig på Holmen skog som lett till olika åtgärder så som inhägnad blomsteräng som gynnar pollinerande insekter (i samarbete med Länsstyrelsen och familjen Silfverblad), våtmarker, uppsättandet av fågelholkar för talltitor och andra hålhäckande fåglar samt inventering av fågelpopulationer i Likstammens närområde.

Överlämnandet skedde med fika på Torpesta med representanter från styrelsen då Sanna nu i helgen flyttar upp till Vemdalen och hennes nya jobb på Holmen i Härjedalen.

Läs hela inlägget »

Den 20/1 anordnades viltspårning under Alf Lettesjös ledning. Trots prognos från SMHI om tvåsiffriga minusgrader behagade kung Bore hålla sig i skinnet. Spårpatrullen bestående av Alf och Henrik Lettesjö, Bertil Fransson och Olle Grönberg hade en trevlig förmiddag i endast -8 grader.
Snöns beskaffenhet var inte optimal för spårning men patrullen kan trots detta rapportera spår från dovhjort, vildsvin, räv, hare, ekorre och möss. Utöver spår från fyrfota djur obseverades även en gammal havsörn, uppskattningsvis 4 korpar, några nötveckor och talgoxar.

Läs hela inlägget »

SVT har i sin godhet valt att återigen göra "Fiskarnas rike" tillgänglig på SVT Play. Passa på att se den nu när det ändå är för kallt för att gå ut.

Läs hela inlägget »

Nyhetsarkiv