Etapp 1 - Baggebol - Djupsundet

Närmare 30 entusiastiska Miljövänner slöt upp den 23 september för första etappen av föreningens (i fortsättningen) återkommande rundvandring kring sjön. Denna första etapp avsåg start vid badplatsen vid Baggebol med avslutning vid Djupsundet. Vädret var omväxlande, ganska blåsigt efter stormen Knud men uppehållsväder rådde under större delen av vandringen. Gruppen passerade Solvik där Peter Kling bor. Han kom ut och delgav vandrarna en del historier om utvecklingen i trakten samt observationer av varg och lo från de närmare 70 år han bott vid sjön. Vandringen gick norrut förbi Lillsjön vilken dock inte syns från vägen. Kring Lillsjön finns en imponerande hällmarkstallskog med träd som är upp till 500 år gamla. Därefter gick vandringen till torpet Stocksund som nu äntligen håller på att restaureras efter decennier av förfall. Här berättade Robin lite om historien kring Veda och Stocksund ifrån dokument han hittat på muséet i Nyköping. I området finns flera gamla ekar, bland annat den sk Lagerbjelkes ek som skall vara 600 år och är 7 meter i omkrets. Vandringen gick vidare upp på toppen av det sydliga berget vid Djupsundet. Här intogs medhavd matsäck. Först duggregnade det lite men så bröt solen fram och ca 250 tranor flög sjungande över gruppen Miljövänner som också jublade. Från Djupsundet anträddes återfärden vilken företogs med flytbrygga för en del deltagarna..

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste kommentarer

Senaste nyheter