Skogstur mellan Riset och Fagermon

I veckan var jag (Robin) på en skogstur mellan stugorna Riset och Fagermon. Under turen upptäckte jag 6st kolbottnar som tydligt syntes i terrängen. Vidare sprang jag på spillning från tjäder på en hällmark. Gick över en nyligen gjord huggning där Holmen skog gjort något bra för naturvården. De har med flit skadat tallar för att skapa harts och kådrik ved samt den tjurved som skapas vid övervallningarna samt påskynda ett naturligt avdöende för vissa individer och på så sätt få mer andel ”naturligt avdöende” död ved. Mitt i skogen på en hällmark hittade jag en gammal sönderrostad tunna, vad kan den ha innehållit mån tro? Det var lite info från min senaste skogstur.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste kommentarer

Senaste nyheter