2016

Ovanligt artfattig vinter vid fågelbordet hittills Mycket blåmes, talgoxe, pilfink men väldigt få gulsparvar och grönfinkar. Några domherrar har dock dykt upp. Annars hackpett och nötväcka som vanligt, skriver Olle Lindén vid Timmermon.

Har ni andra samma bild som Olle eller har ni märkt av en annan trend kring fåglarna i Likstammens avrinningsområde? Skriv gärna någon rad i kommentarsfältet.

 

Läs hela inlägget »

Vi från styrelsen vill tacka alla medlemmar för ett trevligt och händelserikt år. Nu tar vi nya tag inför 2017 där vi redan har bokat in två nya aktiviteter:

- 13/3 kommer Per Folkesson och berättar om resultatet efter naturvårdsbränningen vid Fräkenkärret, därefter blir det ugglesafari med Stefan Bleckert.

- 3/6 kommer Hans Sandberg från Länsstyrelsen och har en floravandring med oss vid Stora Brandsbol.

Ha nu en rikigt god jul & gott  nytt år. 

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen

Läs hela inlägget »

I samband med naturvårdsåtgärden i Timmermons naturreservat upptäcktes tre okända (ej registrerade) lämningar. De har nu kvalitetssäkrats av en arkeolog som har varit ute på plats och gjort en bedömning samt registrerat lämningarna på sidan Fornsök (riksantikvaireämbetet). Två av lämningarna är så kallade tjärdalar där man utvann tjära från tallved. Tjäran var en av de viktigaste exportprodukterna för Sverige under 1600-1700-talet. Den tredje lämningen är en äldre bruksväg som nyttjades av människorna i trakten. Klicka här för att komma till Fornsök. På Fornsök hittar ni alla kända och registrerade lämningar som finns i Sverige.
 

Läs hela inlägget »

Peter Kling som är en av våra medlemmar skriver: "Såå mycket nytt att upptäcka för en ungkatt!
(Utsikt mot Sotö norra udde österifrån 2016-12-02)"

Vad har katten i sikte och vad tänker den mån tro
Läs hela inlägget »

Fräkenkärret bjöd idag på strålande sol, några minusgrader och vindstilla väder. Några långfärdsskridskoåkare testade isen på kärret och sa att det var kanonis. Någon form av näva och andra växter har grönskat efter naturvårdsbränningen som gjordes i somras. Någon kanske vet vad det är för växter? Kommentera gärna i så fall. Bjuder på några fina bilder från dagen.

Läs hela inlägget »

Alf Lettesjö har färska nyheter om utterns närvaro i Likstammens avrinningsområde. Utterspår och spillning iakttaget 2:a december längs bäcken från Torpesta kvarn till Likstammen. Bildbevis finns, klicka på bilden för att få den större. Jätteroligt at uttern håller till i området. Vem får den första bilden på en levande utter i avrinningsområdet?

 

Utterspillning där fiskben och fiskfjäll tydligt syns.
Läs hela inlägget »

Alf Lettesjö gästades oss 12/11 och berättade om viltet och jakten i Sörmland under historiens gång. Ett 20-tal personer var på plats. Ni som inte kunde komma kan läsa anteckningar från föredraget här.

  • Robin Pettersson • 25 november 2016 10:13:42
    Vad roligt att du tyckte det Anna-Tora. Bra att medlemmarna tycker till, det är viktigt att vi i styrelsen får veta vad som är bra/dåligt och vilka typer av föredrag/aktiviteter som vi ska fokusera på. God Jul och Gott Nytt år till dig med!
  • Anna - Tora Alm • 25 november 2016 10:11:26
    Jag tyckte att föredraget var både roligt och intressant. Vill gärna få mer av liknande sort.
    God Jul och Gott Nytt År till alla Likstammens vänner!
Läs hela inlägget »
Målbild för Ekskogen bakom Bodalen Målbild för Ekskogen bakom Bodalen

Det är Holmen skog som gör den fina naturvårdsinsatsen på sin egna mark vilket ska lyftas fram och hyllas. Åtgärderna som kommer att genomföras är avverkning av gran för att ge ekarna värme och fritt utrymme att växa. . Eken är vårt artrikaste träd med över tusen andra arter knuta till trädet. De flesta gynnas av varma och soliga lägen. Även en död ek i ett ljust läge erbjuder den biologiska mångfalden mängder med livsutrymme. Det finns ett uttryck i skogen - att det finns inget så levande i skogen som ett dött träd. Detta stämmer synnerligen bra på de grova eken vars döda grenar är fyllda av skalbaggslarver som i sin tur utgör föda åt skogens hackspettar som i sin tur mejslar ut boplatser åt sig själva och andra trädhäckande fåglar som knipa och kattuggla.
Om eken står kvar bland granarna så dör den av konkurrensen från mörkrets härskare (granen) och en viktig del av den gamla gårdarnas historia går förlorad. Eken var nämligen ett viktigt träd för de fattiga på landsbygden i och med dess förmåga att vissa år producera mängder av ekollon som användes till svinfoder. Så låt oss tillsammans göra en kulturhistorisk görning och värna om mångfaldens viktigaste träd - eken.
Med hopp om en snar vår!
Skriver Stefan Bleckert

Läs hela inlägget »

Restaureringsåtgärd i Timmermons naturreservat
Just nu pågår ett arbete med att restaurera en del av Timmermons naturreservat. Det är Länsstyrelsen som utför åtgärden med hjälp av skördare samt skotare. Målet med naturvårdsåtgärden är att återskapa en trädklädd betesmark som var den tidigare markanvändningen i området. Området omfattar ca 9 ha (se karta). I nästa år ska det upp stängsel runt området som sen ska betas med djur.

Målbilden
På sikt kommer området att bli en trädklädd betesmark med spridda grova lövträd bla ekar samt enstaka tallar och granar.

Lövträden
Alla lövträd lämnas för fri utveckling och för att skapa solitärer samt lövdungar.

Granarna
Ta bort så gott som all planterad gran som har en ålder på ca 40 år. Dock lämnas enstaka granar som har växt fritt från annan konkurrens kvar. T.ex granar som har barren kvar långt ned men som inte konkurrerar med lövträd. Dessa granar står främst i kanterna mot bergsimpedimenten.

Tallarna
tallen lämnas på dom högre partierna för fri utveckling. I övrigt lämnas grupper av tall kvar för att fungera som trädklädda dungar samt minska hyggesintrycket. I dungarna kan försiktig plockhuggning ske för att gynna grövre tall på sikt.

Läs hela inlägget »

Länsstyrelsen kommer att sätta upp en skylt vid badplatsen (Baggebolsviken)om Vedaån och vad man har gjort för åtgärder åt Målarmusslan i projektet uc4 life. Tanken är att en skylt om Likstammen även ska komma upp på sikt. 

Läs hela inlägget »


Alf Lettesjö kommer den 12 november och berättar om vilt och jakt i sörmland och dess utvecklingen under 1900-talet. 

Datum: 12 november 2016
Plats: Tovetorp
Tid: 14-16

Välkomna!

Läs hela inlägget »

"Sverige och världen står inför enorma utmaningar. Hur ska vi undvika de klimatförändringar som alltmer redan drabbar oss med ökande temperaturer, extrema stormar och stigande havsnivåer?
Hur ska Sverige bli klimatneutralt?
Anders Wijkman presenterar Miljömålsberedningens förslag"
 
Plats: Elektron, Gnesta, 17 september kl 14.00

Läs hela inlägget »

Strax norr om Timmermon vid sjön Likstammen, bara 500m utefter vägen mot Torpesta/Öster Malma, sker nu  restaureringen av en betesmark. Det handlar om att återställa ett tidigare beteslandskap som planterades med granskog för ca 50 år sedan. Dessförinnan var området betesmark med enstaka större lövträd bl.a. ek, rönn, björk och asp.  Olof Linden som är markägaren (och dessutom föreningens ordförande) försöker nu återställa marken till det skick den var på 1950-talet. Granskogen avverkas men alla lövträd och tall lämnas kvar. Bland annat kommer flera ekar som levt en tynande tillvaro de senaste åren att få en ny chans. I området finns också några smärre alkärr och hasselsnår vilka givetvis också sparas. Återställandet av marken överensstämmer med de mål som formulerats inom Stefan Bleckerts utredning kring kriterier för miljöanpassad markanvändning för gynnande av biodiversiteten i Likstammens avrinningsområde. Restaureringen stöds delvis av Länsstyrelsens miljöersättning “Restaurering av betesmarker och slåtterängar”. Handläggare på Länsstyrelsen är Malin Almquist.  Olof tackar alla som bidragit med råd och han liksom vi andra ser fram emot resultaten, dvs sett öppnare och vackrare strandlandskap vid Likstammen. 

Läs hela inlägget »

Blått ordensband, ett magnifikt nattfly, vårt största 15cm minst, lever och är beroende av stora aspar. Observerades och fotades på Timmermon, den varma natten den 26 augusti 2016.

Läs hela inlägget »

Bävern aktiv i Likstammen. Aspar vid Timmermon som fallit nyligen.

Läs hela inlägget »

Det är gott om rönnbär och nypon i år kring Likstammen. Fåglarna får mycket att mumsa i sig i vinter vilket är tur.

Läs hela inlägget »

Miljövännerna har satt upp skyltar för att upplysa båtfolk på sjön om fiskgjusens häckplatser och att man bör vara på platsen så kort tid som möjligt
 

Läs hela inlägget »

Arkeolog Kajsa Häringe Frisberg hade en exkursion kring Forn- och kulturlämningar i Sörmland 2015-08-15. Läs mer här!

Läs hela inlägget »
Fiskgjusens ungar är redo att lämna boet i Likstammen.
Läs hela inlägget »

Plötsligt var parkeringen full av veteranbilar. Det var besökare från svenska B-11 klubben, en förening för de som är intresserade av Citroens modell Traction Avant. Träffen var den 14/7.

Läs hela inlägget »

Mats och Lotta Heggestad såg den 13/7 en Rödglada på ängarna i närheten av Veda gård.

Läs hela inlägget »
image004 image004

Nu har Svedjenävan vaknat till liv i området som naturvårdsbrändes i Fräkenkärrets naturreservat den 24 maj 2016. Per Folkesson på Länsstyrelsen i Södermanland delar med sig av en bild på en av många Svedjenävor som nu tar chansen att växa till sig. Dess frön kan ligga i marken under lång tid och då denna fröreserv aktiveras vid brand. 

Läs hela inlägget »
P1010612 P1010612

Det är nattviolens år. Längs stigen, från vägen vid Torpesta kvarnen till södra änden av Likstammen, har hundratalet exemplar räknats. Rekordet tidigare var 37.
 

Läs hela inlägget »

Visaftonen vid Kvarnen, det årliga återkommande kulturarrangemanget, fick mörka moln att blekna och miljön kring kvarnen skimrade.

Läs hela inlägget »

En vacker hälsning från Likstammen. Bilden är tagen 21.30 på midsommarafton vid Ramsnäsudden av Hans Rydberg.

Läs hela inlägget »
Robin Pettersson och Viktor Sundelius var den 22 juni uppe vid Fräkenkärret och Torpesta kvarn. Vi tittade på den färska naturvårdsbrännigen vid Fräkenkärret. Blir spännade att få följa utvecklingen där. Vid Torpesta kvarn fick vi syn på en mindre hackespett. Viktor fick ett par fina bilder på den.
 
Läs hela inlägget »

Bränningen i Fräkenkärret den 24 maj gick enligt planen, och resultatet ser mycket lovande ut säger Per Folkesson på Länsstyrelsen. Igår (2/6) var första dagen som de inte hittade någon glödbrand, men efterbevakning kommer att ske  tills att allt är kallt. Länsstyrelsen avråder från besök i området, den största risken nu är att brandskadade träd står på trekvart och riskerar att rasa på någon. 

Läs mer om bränningen genom att klicka här

Här är ett par bilder från branden som Per Folkensson på Länsstyrelsen har tagit.
 

Läs hela inlägget »

Hans Rydberg anordnar svampguidning och svamputställning i höst för er som är intresserade:

- 1 eller 2 oktober Svampguidning i Södertälje  
- 24 september kl 10-13 svampguidning på Ekensberg (Nyköping)
- 25 september svamputställning 


Datum och tider är preliminära. 

Läs hela inlägget »

Malin Rydén och Martin Mölholm såg en härfågel när dem passerade Öster-Malma den 19/5.
- Den flög ned precis framför bilen så vi såg den på nära håll. Tyvärr fick vi ingen bild på den säger Malin. Kanske det är någon mer som sett den?

Läs hela inlägget »

Alf Lettesjö fick idag se sångsvanen visa upp sin nykläckta unge vid Fräkenkärret

Läs hela inlägget »

En mindre skogsbrand upptcktes i måndags 2/5 vid Lusholmen strax öster om Bodalen. Räddningstjänsten fick eftersläcka branden som hade gått djupt ner i backen. Troligen har branden pågått i 2-3 dagar. 
 

Läs hela inlägget »

Likstammens miljövänner har blivit tilldelad silverfalken 2016 
Läs mer här!

Läs hela inlägget »

Lär dig mer om stråväxter (gräs, starr, tåg, frylen, säv m.m)! KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

Läs hela inlägget »

Olle Lindén såg tio stycken Tofsvipor vid gärdena mellan Lästen och Okna Ranch den 5/3. Ett härligt vårtecken.

Läs hela inlägget »

Klicka här för att läsa om naturvårdsbräning vid Fräkenkärret som Per Folkesson från Länsstyrelsen pratade kring i lördags 5/3.

Läs hela inlägget »

Klicka här för att läsa anteckningar från den senaste aktiviteten där Hans Ring pratade om rovdjuren i Sörmland.

Läs hela inlägget »

Idag den 29/1-1/2 pågår fågelräkning "vinterfåglar inpå knuten". Hjälp till att räkna så vi får en bild över vad vi har för fåglar runt Likstammen. KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER!

Läs hela inlägget »

Nu gör vi sommaruppehåll för aktiviteterna, men återkommer med nya tilldragelser redan i augusti.

/Styrelsen

Nyhetsarkiv