2023 > 07

Det har upptäkts att det dessvärre är någon/några som har fällt gamla döda tallar på Biholmen. Detta är inte förenligt med vare sig med Allemansrätten eller strävan att bevara biologisk mångfald.
Dessa gamla tallar utgör, trots att de är döda, betydande naturvärden och skall lämnas i fred.
Om någon har kännedom om händelsen eller har sett liknande skadegörelse på andra ställen vid sjön är Styrelsen tacksam om ni hör av er.
 

Läs hela inlägget »

I detta fall är pumpen belägen i Timmermoviken dit lommarna valt att förlägga en del av sommarsemestern.

Foto: Olof Lindén

Läs hela inlägget »

En rapport från Torpesta Näs av Stefan Silfverblad.

Doppingvattnet väster om Torpesta Näs:
Nytt för i år är att inga svarthakedoppingar häckade i sjön. Några par hördes dock i början av maj. Samtidigt noterades fiskar för första gången i form av rudor som gjusen fångade i mitten på maj. Viggkolonins status osäker.
Sångsvanar som fortfarande hävdar revir. Dessa fick bara ut en unge i år som förolyckades efter en vecka. Förra året fick de fram 6 ungar.
Snatteränder krickor och sothöns vanliga.
En sävsångare  sjungande.
Havsörn nästan dagligen på besök.
 
Munkängarna strax norr om Torpesta Näs:
Gott om grönbena, gluttsnäppa och enstaka svartsnäppor i början av juli.
 
Ramsnäsplogen i skogen öster om Torpesta Näs:
Tidvis  besök av mycket skrattmås. Avtagande under säsongen.
Söthöns, snatteränder, krickor. Och som mest 4 par svarthakedopping.
1 enkelbeckasin.

Läs hela inlägget »

Nu gör vi sommaruppehåll för aktiviteterna, men återkommer med nya tilldragelser redan i augusti.

/Styrelsen

Nyhetsarkiv