Inventering av fiskgjuse och storlom

Under svåra umbäranden (vi hade ingen efterrätt) genomfördes den 22/5 inventering av fiskgjuse och storlom i Likstammen. Resultatet blev, förutom en fantastisk dag på sjön, 3 säkra och 2 möjliga fiskgjusehäckningar och minst 17 storlommar. Dessutom ett antal andra arter som finns redovisade nedan.

Trana, Snatterand, Ringduva, Storlom, Fisktärna, Knipa, Gräsand, Grönsiska, Fiskmås, Lövsångare, Fiskgjuse, Drillsnäppa, Havsörn, Småskrake, Talgoxe, Bofink, Björktrast, Större hackspett, Gök, Kanadagås, Knölsvan, Korp, Grågås, Spillkråka, Häger,
Ladusvala, Ormvråk, Göktyta.

Inveterade gjorde Sven Jacobsson, Stefan Silfverblad, Olof Lindén och Olle Grönberg.
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste kommentarer

Senaste nyheter