Grodobservationer

Vi har glädjande nog fått in ett par rapporter gällande grod- och paddlek!

Stefan Silfverblad har rapporterat in förekomst av åkergrodor i viltvattnet vid Torpesta Näs.

Jan Dahlin ger följande rapport från Bodalen.
"Rapporterar just grodor till artdatabanken enligt ert mailförslag.
I viken nedanför Bodalen har det i alla år varit grodkonsert i några dygn runt den tionde april. Så även i år.
Både vanlig groda och vanlig padda konserterar.
De är dock omöjliga att räkna, eftersom dom döljer sig effektivt under vattnet.
Men av ljuden att döma är det absolut fler än tio grodor, och något färre paddor. Ganska stabilt genom åren.
Möjligen har jag också någon gång hört åkergroda, men det är tveksamt."

Jan har även en otacksam fladdermus i sin närhet.
"PS En fladdermus som övervintrat i min vinkällare flög ut just den 10 april. Den fina fladdermusholk som jag satt upp väljer den aldrig."
(Kan det vara brist på vin i fladdermusholken som gör att den föredrar källaren månne...?)

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste kommentarer

Senaste nyheter