2020 > 09

Idag samlades 15 miljövänner vid Dalsjö för att, vädret till trots, ge sig ut på etapp 4 av "Likstammen runt". Dagens vandring fick en extra krydda, då vi vid samlingen fick veta att det endast 30 minuter tidigare hade observerats varg alldeles i närheten. Vår ciceron för dagen, Helena Fredriksson, Dalsjö, delade inte bara med sig av berättelser  och information om området vi besökte under vandringen längs vår vackra sjö, hon bjöd dessutom frikostigt på vanvettigt goda, hembakta, piroger vid fikapausen.
Samtalen under vandringen kretsade, föga förvånande, mycket kring vargen och dess liv och leverne, men även lusflugor, granbarkborrar och andra mindre iögonfallande delar av vår fauna avhandlades också. Medhavda kikare kom också väl till pass, bl. a. vid beskådande av en sparvhök.

Hjärtligt tack till Helena Fredriksson för ledsagning och goda piroger!

Läs hela inlägget »

Tack till Olof Lindén som låter oss njuta en fin bild av ljusets lek i vattendropparna.

 

Läs hela inlägget »

Den 5/9 samlades ett 20-tal nyfikna och förväntansfulla miljövänner vid Torpesta kvarn  för att få ta del av Kajsa Mellbrands (Länsstyrelsen) djupgående kunskaper om spindlar och deras liv och leverne. Övningen inleddes med med en faktagenomgång där vi bl.a. fick lära oss att det finns ca. 42 000 spindelarter i Världen, ungefär 740 av dessa finns representerade i Sverige. Alla spindlar är giftiga men väldigt få av dem utgör en fara för människan, trösterikt är att ingen av våra svenska spindlar tillhör den kategorin.

Därefter begav vi oss, styrkta av vetskapen att ingen fara för liv förelåg, ut på spindeljakt. Bestyckade med håvar, paraplyer, små glasburkar och entusiasm finkammades området runt kvarnen efter spindlar. När tillräckligt antal spindlar infångats samlades vi andäktigt runt Kajsa för artbestämning, beskådande och information om de spindlar som fångats. Efter avslutad genomgång släpptes naturligtvis alla spindlar tillbaka så de kunde fortsätta med de för spindlar normala sysslor som så abrupt avbrutits.

När spindlarna väl återbördats började "mat&sovklockan" ringa, en signal som inte behövde upprepas. Alla närvarande gav sig raskt i kast med innehållet i den medhavda matsäcken.

Läs hela inlägget »

Nu gör vi sommaruppehåll för aktiviteterna, men återkommer med nya tilldragelser redan i augusti.

/Styrelsen

Nyhetsarkiv