2021 > 09

Ett femtontal miljövänner träffades 25/9 vid Klippan, Öster Malma, för att njuta höstvädret och genomföra etapp 7 av Likstammen runt. Under Olle Grönbergs ledning gick vandringen längs med sjökanten från Klippan till Badberget vid Bruket där vi vände och tog oss tillbaka till bilarna genom den gamla kohagen. Frekventa stopp fylldes med berättelser om allt från brännvin, talltickor, häckande fiskgjusar, öarna i sjön till förädiska lämningar från forna tiders flottning, sjöns sista yrkesfiskare, Likstammens enda färja och grävlinggryt.

Tusen tack till Karin Bååthe och Agnetha Pettersson för bilderna!

Läs hela inlägget »

Den 28/8 samlades ett 20-tal miljövänner vid Öster Malma för att under Heather Woods delta i International Bat Night, en världsomspännande begivenhet för fladdermusälskare.
Kvällen började med att Heather gav en kort rekapitulation av den föreläsning hon höll i april gällande fladdermössens göranden och låtanden. Fladdermusen är ett av de mest artrika däggdjuren på vår planet med ungefär 1400 arter, 19 av dessa finns i Sverige vilket gör dem till det artrikaste däggdjuret hos oss. Vi fick också de olika detektionsmetoder som står till buds, med tillhörande tekisk utrustning, presenterad för oss. När den teoretiska delen var avklarad och skymingen började sänka sig började vi strosa runt i omgivningarna för att med detektorernas hjälp få höra fladdermöss. Tyvärr infaller International Bat Night ganska sent på den svenska säsongen så vid Öster Malma var dessvärre utdelningen mager, sålunda omgrupperade vi till Torpesta kvarn i hopp om bättre lycka, en satsning som visade sig lyckosam. Efter någon timme vid Torpesta kvarn och Viktoriasjön hade vi detekterat 4 arter och dessutom en osäker detektering. De arter vi hörde var Dvärgpipistrell, Större brun fladdermus, Nordfladdermus och Vattenfladdermus, den osäkra detekteringen var möjligen en Brun långörad fladdermus.

Hjärtligt tack till Heather Wood för en synnerligen intressant kväll!
 

Läs hela inlägget »

Nu gör vi sommaruppehåll för aktiviteterna, men återkommer med nya tilldragelser redan i augusti.

/Styrelsen

Nyhetsarkiv