Naturvård i aprilväder

Olle Linden skriver: "Annandag påsk, ett plötsligt snöoväder drabbade mig under gren/kvist röjning/bränning där jag försöker restaurera den gamla ängsmarken vid Timmermon."

-