Våtmarkerna runt Timmermon

Olle Lindén har märkt av att grodleken har varit framgångsrik i år, i de nya våtmarkerna vid Timmermon. Runt Timmermon fins flera våtmarker - några anlagda som sk viltvatten. Den senaste våtmarken anlades 2013 (bild) och är egentligen en restaurering av en gammal våtmark som torrlades på 1940-talet. I våtmarken idag ser vi grodor och salamandrar, samt kricka, snatterand, gräsand, knipa och skogssnäppa och trana. 

Våtmarken vid Timmermon anlades 2013. Det har gynnat grodor, salamandrar och en del fåglar.
Gott om grodrom i våtmarken.
Flygbild över området där våtmarken har anlagts. Se skillanden mellan före och efter.

-