Fågelobservationer

Från Olle Lindén:

11 mars. Steglitz vid Timmermon. Ett par eller möjligen några till besökte fågelbordet

13 mars. Morkulla.
Fågeln sätt på vägen i mörkret vid 19tiden

-