Flora- och fågelvandring

Den 26 maj gick vi en vandring vid Grindviks äng, och betesmarkerna vid Stora Brandsbol.
I värme och alltmer sol vandrade vi i lövängar och öppna hagar, och beskådade en oerhört rik flora. Samtidigt sjöng svarthättor, ärtsångare och gärdsmyg, medan ett fiskgjuspar blev lite oroliga innan vi vände för att inte störa.
Vid fikat på ängen kom både en mindre guldvinge och en timmerman - en imponerande skalbagge - och förärade oss med besök!
Vi var åtta deltagare plus en glad hund, och hade en trevlig förmiddag.

/Hasse Berglund
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste kommentarer

Senaste nyheter