Likstammens Miljövänners miljöpris

Likstammens Miljövänners styrelse har beslutat att tilldelar föreningens miljöpris till Sanna Strömberg för hennes personliga engagemang för området runt Likstammen och hennes initiativ i sin funktion som naturvårdsansvarig på Holmen skog som lett till olika åtgärder så som inhägnad blomsteräng som gynnar pollinerande insekter (i samarbete med Länsstyrelsen och familjen Silfverblad), våtmarker, uppsättandet av fågelholkar för talltitor och andra hålhäckande fåglar samt inventering av fågelpopulationer i Likstammens närområde.

Överlämnandet skedde med fika på Torpesta med representanter från styrelsen då Sanna nu i helgen flyttar upp till Vemdalen och hennes nya jobb på Holmen i Härjedalen.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste kommentarer

Senaste nyheter