Skadegörelse på Biholmen

Det har upptäkts att det dessvärre är någon/några som har fällt gamla döda tallar på Biholmen. Detta är inte förenligt med vare sig med Allemansrätten eller strävan att bevara biologisk mångfald.
Dessa gamla tallar utgör, trots att de är döda, betydande naturvärden och skall lämnas i fred.
Om någon har kännedom om händelsen eller har sett liknande skadegörelse på andra ställen vid sjön är Styrelsen tacksam om ni hör av er.
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste kommentarer

Senaste nyheter