Likstammens Miljövänners föreningsstämma

Den 18/3 hölls LMV:s föreningsstämma i aulan på Tovetorp, 19 medlemmar hade hörsammat kallelsen. Att antalet närvarande kanske inte var det mest imponerande kan antagligen förklaras med att de tidigare utanonnserade aktiviteterna korvgrillning och ugglesafari som skulle avsluta dagen ställdes in på grund av vädret.

Icke destomindre röstades, valdes och bifölls så det stod härliga till. Alla detaljer finns tillgängliga i protokollet. För att stilla en del av er nyfikenhet presenteras dock föreningens förtroendevalda nedan.

Ordförande Olof Lindén
Ledamöter: Ami Persson, Cilla Kullberg, Thomas Kronqvist, Robin Pettersson och Olle Grönberg
Revisorer: Ingemar Lindqvist och Jenny Alm
Valberedning: Stefan Silfverblad (sammankallande), Brita Sundelin och Christina Bremfält.
 

Två personer som under många år funnits med på listan över förtroendevalda, men som till årets stämma avböjt omval är Katarina Skärlund och Dag Forsselius.
Styrelsen vill å medlemmarnas vägnar rikta ett varmt och hjärtligt tack till Katarina och Dag för deras insatser för föreningen!

Efter avslutad stämma, och som "grande final", delades LMV:s Miljöpris ut till Sven Jakobsson. Sven får priset för sitt stora engagemang och trägna arbete, inte minst med Vedaåprojektet tillsammans med Stefan Silfverblad.

Hade det då inte varit för vädret så hade det varit dags för korvgrillning och ugglesafari nu, tyvärr ville vädergudarna annat. Men om det blivit av hade det varit gott och trevligt, och vi hade hört massor av ugglor. 
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste kommentarer

Senaste nyheter