Årsmöte, grillning och ugglesafari

Den 19/3 var det 24 miljövänner som slöt upp för att hålla årsmöte i aulan på Tovetorp. Årsmötesförhandlingarna genomfördes snabbt och smidigt, utfallet kommer att publiceras så snart stadgeenlig justering genomförts.
Efter avslutat årsmöte samlades deltagarna ute i trädgården på Tovetorp där grillar förberetts. Ett frenetiskt grillande och utspisande vidtog, det kunde konstateras att korven från Onsberga föll alla i smaken. Under samkvämet i trädgården bjöd Cilla Kullberg in intresserade att besöka Tovetorps tama dovhjortar.
När sedan trädgårdskalaset var över och skymningen började närma sig fortsatte 17 av de närvarande, under Cillas sakkunniga ledning, ut på kvällens ugglesafari.
Vi kunde inte ha fått en bättre start på kvällen, redan vid första stoppet i Skjutbanekorsningen lyckades Cilla lura igång en sparvuggla. Sparvugglan i sin tur visade frikostigt upp sig och visslade både mycket och länge. (I filmklippet ni kan se här syns sparvugglan i den lite lägre granen i mitten, notera hur småfåglarna attackerar ugglan för att upplysa om att den i deras ögon inte alls var välkommen.)
Efter sparvugglan forsatte turen med ett par stopp på vägen mot Öster Malma, dessa stopp gav dessvärre inte på några ugglor men väl ett antal andra arter som redovisas nedan. 
Vid kvällens 4:e stopp, en bit in på vägen mot Klippan, var förhoppningen främst att få höra kattuggla. Döm om vår förvåning och glädje, när vi istället ,tyvärr på långt håll) fick höra berguv. När vi efter en liten stunds funderande bestämt oss för att omgruppera, för att om möjligt kunna höra berguven på lite närmre håll, valde även kattugglan att förgylla vår utflykt.
Dessvärre hjälpte inte omgruppering och kvällen avslutades utan fler observationer av ugglor.
Nedan finns de arter som noterades under ugglesafarin:
Sparvuggla, berguv, kattuggla, dubbeltrast, taltrast, koltrast, bofink, talgoxe, blåmes, gärdsmyg, trana, sångsvan, knölsvan, gräsand, enkelbeckasin, morkulla (osäker observation).
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste kommentarer

Senaste nyheter