ÅRSMÖTE och vandring LIKSTAMMEN RUNT den 27 juni 

Årsmötet 2020 hölls i Torpesta By, den 27 juni under värmebölja. Sedvanliga agendapunkter följdes (protokoll följer inom kort och kommer att sändas till alla medlemmar). Efter årsmötet redogjordes för föreningens Vedaå-projekt, barkborrarnas härjningar i Sverige, samt miljögifter i abborrar i Likstammen. Som avslutning skedde en vandring utefter den led som Holmen Skog har anlagt från Torpesta mot Näs och Gubbängsudden. 
 
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste kommentarer

Senaste nyheter