Kallelse till årsstämma

Föreningens styrelse kallar till Årsstämma 2020 den 18 april kl 14.00 vid Tovetorps forskningsstation, aulan.
På agendan står stadgeenliga agendapunkter. Under punkt 18 föreslår styrelsen att årsmötet 2020 beslutar att Likstammens Miljövänner ska stödja arbetet med restaureringen av Vedaån under förutsättning att medel för arbetet beviljas från Länsstyrelsen och Vattenmyndigheten.
Innan årsstämman börjar kommer ordförande Olof att redogöra för resultaten från undersökningen av miljögifter i fisk från Likstammen. Under Årsstämman kommer kaffe och bullar att serveras.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste kommentarer

Senaste nyheter