Naturvårdande åtgärder 2019

Här kommer en sammanfattning av de naturvårdsåtgärder som gjorts runt Likstammen under 2019.

Lövrestaurering vid Torpesta Näs
Holmen skog gjorde under sommaren en restaurering för att få en mer lövrik skog på ca 10ha. Genom maskinell avverkning med skördare och skotare har man avlägsnat gran och sparat allt löv. 

Ny våtmark i naturreservatet Timmermon
Under hösten anlade Länsstyrelsen en ny våtmark på ca 1 ha som har som syfte att skapa en mer varierad landskapsbild samt gynna större och mindre vattensalamander, kräldjur samt fåglar. 

Naturvårdsbränning vid Grundsdal
Holmen skog gjorde under sommaren en naturvårdsbränning för att få in mer brandpräglade skogar i landskapet runt Likstammen. Efter bränningen har det sprutat upp aspsly vilket är värdefullt då vi behöver mer lövrika skogar i vårt landskap. 

Gå in under menyfliken "karta" så kan ni se mer exakt vart åtgärderna är utförda och självklart ska ni besöka dessa platser.

Kommentera/Diskutera gärna under kommentarsfältet kring åtgärderna eller om ni vet mer naturvårdsinsatser som gjorts inom Likstammens naturrike.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste kommentarer

Senaste nyheter