Intressant exkursion om våtmarker

Hans Von Essen (Våtmarksfonden) och Johan Njunjes (Holmen skog) bjöd på en intressant exkursion om våtmarker. Totalt hade ett 20-tal intresserade medlemmar kommit för att lära sig mer om de livsviktiga biotoperna i det fina höstvädret. Hans berättade om Våtmarksfondens viktiga arbete och att de varit med och skapat 7000 hektar (600 våtmarksprojekt) våtmarker än så länge. Han berättade även att man har räknat utifrån dagens penningvärde att man dikat ut för 7 miljarder kronor sen 1800-talet. På den tiden gjorde man det för att överleva samt få bidrag. Idag är synen en helt annan, nu måste vi återskapa våtmarker för att säkra vattenkvalitén och behålla det livsviktiga vattnet i landskapet. Johan Njunjes berättade vidare om Holmens fina satsning på våtmarker inom Likstammens avrinningsområde. I dagsläget har de skapat tre stycken våtmarker (Länsmanskärret, Gubbängsplogen och Svarthålet) som är ca 2-3ha vardera. Alla tre våtmarker är nu rustade med vallar och en så kallad munk som reglerar vattennivån. Vidare har Holmen planterat ek, Oxel och fågelbär runt våtmarkerna för att höja den biologiska mångfalden ytterliggare. Det tar ca två år att få våtmarkerna helt vattenfyllda. Vi hoppas att medlemmar och andra intressenter kommer att hålla koll på hur våtmarkerna utvecklas med fåglar m.m. så att material finns att tillgå från starten. Hans påpekade att det är viktigt att man redan från start dokumenterar vad som händer i våtmarkerna. Svarthålet och Gubbängsplogen var de våtmarker som besöktes under förmiddagen. Fika intogs i en varm slutning där deltagarna kunde blicka ut över den blivande våtmarken. Ett stort tack till Johan och Hans för deras fina insats för våtmarkernas återintroduktion för naturvården och för landskapsperspektivet.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste kommentarer

Senaste nyheter