Exkursion till Utnäsets naturreservat

17 tappra miljövänner mötte upp till exkursionen den 12 juli. Vandringen gick till Utnäsets Natureservat på udden nära Lundbynäs. Temperaturen som på förmiddagen närmat sig 30 grader hade dessbättre sjunkit något på grund av ett regn kort innan vandringen började. Johan von Platen som bor på Lundbynäs mötte oss och berättade lite om historien kring platsen samt följde med på vandringen som ciceron. Vi vandrade genom en granplantering som tyvärr dominerar mycket av reservatet och där floran är väldigt artfattig. På denna mark var det en gång hagmark vilket man fortfarande såg spår av i form av bland annat blåsippsblad här och där. Det är synd att se ett område som kunde varit vackert och artrikt om det hade skötts om bättre. Deltagarna klättrade upp på bergsknallarna och beskådade några av de jättegrytor som finns i området. Kaffepausen togs på den högsta höjden ovanför Axalaviken med fantastisk utsikt söderut över Likstammen. Mitt emot oss ligger gården Fräkenvassen mycket vackert. Under pausen berättade Robin om diverse frågor med koppling till de olika spännande namn som finns på öar och grund i Likstammen, samt förstås namnet Likstammen. Olof redogjorde för föreningens respons till Holmen Skog angående deras “Ekoskog”-planer. På vägen tillbaka besåg deltagarna den stora fornborgen som ligger i anslutning till det högsta berget i området..

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste kommentarer

Senaste nyheter