Global miljövård

15 personer hade samlats vid Torpesta Näs för att få lyssna på Stefan Silfverblad och få en guidad tur i omgivande marker vid Likstammen. Temat var Global naturvård och deltagarna fick höra hur viktigt det är att naturen får klara sig på egna ben och vilka effekter vi människor har när vi rubbar den. Vidare berättade Stefan bl.a. om vårmarkers viktiga funktion för landskapet, arters betydelse, humlornas viktiga arbete för den biologiska mångfalden, trädslaget sälgens viktiga frukost i början av våren, fjädermyggens kläckning och mat för fåglar, hackspettarnas rikedom då det fungerar som så kallade paraplyarter (finns det många olika arter av hackspettar i en skog så innehåller den fina naturvärden och en viktig variation). Deltagarna fick lära sig mycket om hur och varför miljövård är viktigt för klimatet och för att vi ska överleva. Vi riktar ett stort tack till Stefan och Yvonne Silfverblad som bjöd på en fin guidning, kanonväder och mycket gott fika.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste kommentarer

Senaste nyheter