Allvarliga körskador efter avverkning

De förödande effekterna av Holmen Skogs avverkning kan nu ses i trakten av Bodalen, Långvik och Timmermon. Hundratals meter av meterdjupa diken kommer fyllda med vatten och lera i spåren efter maskinerna kommer att synas i decennier framåt. Ett skandalöst exempel på illa planerad skogsskötsel, detta i Likstammens omedelbara närhet.

 • Mats Heggestad • 6 maj 2018 09:17:50
  Med erfarenhet av mycket stora avverkningar i Härjedalen och i Västerbottens kustland har jag aldrig tidigare sett motsvarande körskador, som de som nu uppträder runt Timmermon.

  Avverkningen som torde omfatta drygt 1 000 fub är inte orsaken till körskadorna, då skördare går en gång över området. Skördare har också möjlighet att utbytta riset för att förstärka sin färdväg.

  Aktuella skador har uppkommit genom skotarens upprepade vändor från skog till avlägg vid väg. Kanske 100 vändor i tjäl- och vattensjuk mark.

  För Holmen som är FSC certifierad borde skadorna aldrig ha uppträtt.

  FSC är ett verkningslöst instrument om;

  - planeringen är undermålig
  - arbetsledningen är undermålig

  Jag föreslår att styrelsen bjuder in Holmen för en diskussion om hur Likstammens och Holmens intressen kan jämkas ihop.

  Förhoppningsvis är det sista gången som vi ser körskador av detta slag inom Likstammens avrinningsområde.
  - kontrollen är undermålig

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste kommentarer

Senaste nyheter