Slår ett slag för den biologiskt värdefulla sälgen

Nu när våren står på intågande kommer mängder av arter att gynnas av sälgen. Det är ett träd/buske som lätt glöms bort då den i mångas ögon betraktas som sly eller ser skräpig ut.  Det många inte vet är att den är otroligt viktig för den biologiska mångfalden. Här kommer lite fakta att memorera:

  • Runt 180 fjärilsarter har sin larvutveckling förlagd till sälg och fullvuxna fjärilar söker nektar i sälgblommorna.
  • Över 276 arter av skalbaggar lever på sälgens blad, knoppar och blommor samt i den döda veden och barken.
  • Inga andra växter lämnar mat till så många olika bladsteklar.
  • Viktig roll som nektar- och pollenproducent under tidig vår för bin inklusive humlor som övervintrat.

Tips till markägare m.fl. på hur man kan sköta sälgen för att få största utbyte för mångfalden:

  • Spara gärna enstaka sälgar i vägkanter samt i åkerbryn. Se till att de blir frihugget runt sälgen så att solen kommer åt.
  • Spara sälgar i gallring och slutavverkning
  • Spara även utvalda sälgar i igenväxande betesmarker. De kommer på sikt ha en mycket viktig roll i mångfaldens arbete.
  • ”döda” sälgar kan se skrapiga ut, spara dessa då de är otroligt viktiga för mångfalden, om inte kör bort dem och lägg på en plats där insekter m.m. kan nyttja den. Elda inte upp veden.
  • Hamla gärna rangliga sälgar som har en liten krona.

Så till sist, gå ut i markerna och gynna sälgen nu när våren står för dörren. Ni kommer att vara en hjälte för den biologiska mångfalden.

Är ni mer intresserade av att läsa om sälgens betydelse för den biologiska mångfalden. Läs då boken Sälg – Livets viktigaste frukost. En jättebra bok men fina illustrationer av Martin Holmer och bra text av Bengt Ehnström.

Sälg - Livets viktigaste frukost- text: Bengt Ehnström. Illustrationer. Martin Holmer
Sälg - Livets viktigaste frukost- text: Bengt Ehnström. Illustrationer. Martin Holmer
Etiketter: sälg bok

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste kommentarer

Senaste nyheter