Viltförvaltningen runt Likstammen

Ett 30-tal personer hade tagit sig till Tovetorp för att få lyssna och ställa frågor till Ulf Sterler (Chef på Öster-Malma) och Tobias Borg (Viltmästare på Öster-Malma). Fokus och frågorna låg mestadels kring dovhjortarnas nuvarande status samt hur framtiden ser ut kring dess förvaltning. En okulär inventering av hur mycket dovhjortar det finns inom Öster-Malmas jaktvårdsområde (12 253 ha) 2017 gjordes under april/maj. 46 jaktlag inventerade under ett par dagar hur många dovhjortar fördelat på kön och typ av djur de såg. Resultatet blev 321,8 stycken dovhjortar/1000ha. Diskussionerna gick kring hur trovärdigt resultatet från inventeringen är, varför man utfodrar till dovhjortar, hur dovhjortarnas betestryck påverkar floran/bin/insekter i området m.m.

Vi tackar Ulf och Tobias för att de kom och berättade om viltförvaltningen inom Likstammens område.

 

Ulf Sterler berättar om Jägarförbundets komplexa arbete kring viltfrågor. Många intressebter finns med idag vilket gör viltfrågorna mer komlexa att styra kring.
Ulf Sterler berättar om Jägarförbundets komplexa arbete kring viltfrågor. Många intressebter finns med idag vilket gör viltfrågorna mer komlexa att styra kring.
Tobias Borg berättar om Öster-Malmas viltförvaltning inom Likstammen-området.
Tobias Borg berättar om Öster-Malmas viltförvaltning inom Likstammen-området.
Resultatet av inventeringen jaktlagen har gjort på antalet dovhjortar de set under åren (2014-2017)
Resultatet av inventeringen jaktlagen har gjort på antalet dovhjortar de set under åren (2014-2017)

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste kommentarer

Senaste nyheter