Förslag på aktiviteter under 2018

På senaste styrelsemötet pratade styrelsen om förslag på aktiviteter under första kvartalet för 2018. Följande aktiviteter är föreslagna men ej ännu spikade, vi återkommer med mer information löpandes:
- Guidning vid Toveorp
- Elda ris för att få fram betesmarker vid Timmermon (naturvårdsrestaurering)
- Presentation av de naturreservat som finns inom Likstammens avrinningsområde. Preliminärt i februari.
- Spårsnö. Titta efter djurspår i snön.
- Ugglesafari. Preliminärt i mars

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste kommentarer

Senaste nyheter