Lyckad ringmärkning av fåglar

Det var ett morgonpiggt gäng på ca 10 personer som hade samlats på åsen ovanför Tovetorp för att fånga fåglar och ringmärka dem.  Det var Cilla Cullsberg som höll i exkursionen. Det fångades totalt 25 fåglar med följande fördelning:

1 kungsfågel
6 rödhakar
2 lövsångare
12 svarthättor
2 koltrastar
1 taltrast
1 rödstjärt

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste kommentarer

Senaste nyheter