Holmens naturvårdssatsning

Holmen meddelar att Likstammens ekoskog är under planering och beräknas preliminärt att invigas under andra hälften av 2018. Det är inte klart hur mycket mark som kommer att ingå i ekoskogen men några väl valda hundratals hektar inledningsvis. Under hösten kommer Holmen eventuellt bjuda in lämpliga personer till en referensgrupp som kan bestå av representanter från vår förening, Skogsstyrelsen, SNF, Länsstyrelsen m.fl. Där är tanken att Holmen ska berätta mer om sina planer kring ekoskogen, men också ta in idéer och åsikter från referensgruppen, för att tillsammans forma ekoskogen till något riktigt bra. Sen är tanken att referensgruppen ska träffas 1 gång/år för att utbyta tankar och idéer.

Gällande de fyra våtmarker som Holmen har påbörjat så är deras förhoppning att i år hinna lägga munkar i tre av dem. Det beror helt på hur lång tid det tar med leveransen av munkarna. En munk är en anordning som används för att reglera inloppet eller utloppet till en damm. Alltså hur mycket vatten det ska vara i dammen.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste kommentarer

Senaste nyheter