Uppdatering kring byte av vägtrummor vid Vedaån

I samband med bytet av vägtrummorna som leder Vedaån under E4:an och gamla E4:an så har det ingått att göra en inventering av tjockskalig målarmusslan
 (Unio crassus). Sportfiskarna som har utfört inventeringen innan själva bytet har hittat 340st målarmusslor nedströms gamla E4:an, en sträcka på 20-30m. Dessa musslor har flyttats uppströms E4:an. I samband med flytten av musslorna kollade man även en liten sträcka uppströms E4:an.  Där hittade man ytterliggare 150st målarmusslor. Så totalt har man hittat 490 musslor.  Det har även konstaterats att det finns målarmusslor i själva vägtrumman som ska bytas. Trummorna kommer att spolas och allt material kommer att silas genom ett nät/galler. På så sätt kan man rädda och flytta fler musslor. 

Länsstyrelsen flyttade musslor 2016 från nedre delarna av vedaån (nedströms E4:an) till inloppet (Baggebol). Fytten var en åtgärd inom Målarmusslans återkomst (uc4life).Där har man konstaterat att av de 30 man flyttade har 20 överlevt, 3 dött och resten okänd status vilket är positivt.

Målarmussla i olika storlekar som hittades 0-20m uppströms E4:an
Målarmussla i olika storlekar som hittades 0-20m uppströms E4:an

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste kommentarer

Senaste nyheter