Byte av fyra vägtrummor vid Vedaån

Trafikverket kommer nu under sommaren (vecka 32) att byta ut de gamla trummorna som leder vedaån under E4 och gamla E4. I samråd med Länsstyrelsen och annan expertis kring utter, fisk och musslor ska hänsyn och förbättringar göras i samband med bytet. Dels ska man anlägga en torrtrumma som gör att uttern kan passera fritt under vägen utan att riskera att bli överkörd. Det innebär att vi kan få en högre aktivitet av utter både i Vedaån och i Likstammen. I samband med bytet ska även hänsyn tas till den tjockskaliga målarmusslan. Kommer fynd av musslor att göras i själva trummorna så kommer de att flyttas till andra delar av ån.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste kommentarer

Senaste nyheter