Synpunkter på naturvårdsåtgärden vid Timmermons naturreservat

Här kommer en skrivelse från en av våra medlemmar kring naturvårdsåtgärden Länstyrelsen har gjort vid Timmermons naturreservat:

"Timmermons naturreservat bildades för ca 20 år sedan efter en fantastisk insats av Åsa-Lisa Linnman och Olle Lindén. Skälen var följande att det fanns ett stort antal sällsynta skalbaggar och andra småkryp och ett stort antal sällsynta mossor, lavar och andra växter. Reservatet märktes ut och Åsa anlade en vacker promenadrunda i reservatet med bland annat ett par fina bänkar med utsikt över fågeldammarna. Nu har länsstyrelsen skövlat reservatet så det ser ut som vilket hygge som helst. Jag undrar finns inte de sällsynta djuren och växterna längre? Det sägs att man skall återställa så som det såg ut för 200 år sedan. Vem vet hur det såg ut då? Det kan man bara gissa. Det vore i såfall bättre att återställa det som det såg ut för ca 400 år sedan eftersom de första som bosatte sig där är år 1653. Då var det troligen riktig "gammelskog. 
 
Med vänlig hälsning
Jan Björkman
Timmermon"

 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste kommentarer

Senaste nyheter